studenti
Mesto za uspešne studente

Demokratija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Država je osnovni i najvažniji oblik političkog organizovanja društva. “Savremeno čovečanstvo živi u organizovanim političkim zajednicama i državama.“ Država je jedna od najstarijih i najznačajnijih društvenih tvorevina. Još od svog nastanka ona se na određen način prožima sa društvom i izaziva neprestano pažnju mnogih mislilaca koji su nastojali da otkriju suštinu društvenog života i odnosa čoveka i društva (države).
Pojam država u slovenskim jezicima potiče od glagola držati (vlast, ljude, teritoriju), što ukazuje da je država ona teritorija sa svojim stanovništvom koju drži vladar pod svojom vlašću kao svoj posed. U ovom smislu se izraz država koristi i u Dušanovom zakoniku.
U užem smislu, nazivom država označava se sam državni aparat, hijerarhijska organizacija sastavljena od nosilaca državne vlasti i činovnika koji ulaze u sastav njenih različitih organa.
U širem smislu, pod državom se podrazumeva celokupno društvo obuhvaćeno jednom državnom organizacijom, dakle ne samo državni aparat, nego i teritorija i stanovništvo koji su pod istom državnom vlašću.
Dakle, Država je politička i istorijska tvorevina.Ona nastaje, u modernom smislu reči, tokom XVI veka, uporedo sa jačanjem građanskog društva.
Osnovno obeležje države je vladavina, odnosno organizovano upravljanje ljudima u jednoj zajednici. Vladavina je “institucionalizovani oblik upravljanja“. Istovremeno, vladavina je izraz političkog režima, odnosno političkog sistema. Oblici političkog poretka se određuju prema političkom nosiocu suverene državne vlasti. Taj nosilac može biti većina ili manjina naroda. Ako se politički sistem razume kao odnos javne vlasti i društva, onda je izuzetno značajno kako se taj odnos ostvaruje, odnosno kako se vlada u društvu.
Postoje dva osnovna tipa vladavine, a to su:
– autokratija i
– demokratija.
Sadržaj ovog rada bazira se na demokratiji, na njenom nastanku, razvoju, oblikovanju i širenju kroz istoriju, uz objašnjenje samog pojma demokratije, uslova i načina favorizacije, pojam, uslove i načine favorizovanja vlade naroda odnosno izabranih predstavnika naroda.

Istorijski razvoj demokratije

Demokratija (grč. demos – narod; kratos -vladavina) u doslovnom prevodu znači vladavina naroda, odnosno to je tip vladavine koji se u najširem i izvornom značenju može odrediti kao vladavina naroda. To je državna forma u kojoj državna vlast proizilazi iz naroda i direktno ili indirektno biva izvršavana od naroda
Demokratija je nastajala, razvijala se, širila i oblikovala kroz stotine, pa i hiljade godina, sve do današnjih dana. U tom ogromnom vremenskom rasponu od antičkih gradova, preko srednjovekovnih slobodnih gradova, do perioda liberalnog kapitalizma (XVIII i XIX vek), odnosno do kasnog kapitalizma (XX vek), ni reč „narod“, ni reč „vladavina“, pa ni reč „demokratija“, nisu imale uvek isto značenje. Zato je ispravnije govoriti o demokratijama, nego o demokratiji, jer je u istoriji bilo više oblika demokratije, kao što ih i danas ima više vrsta.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.