studenti
Mesto za uspešne studente

Društvo sa ograničenom odgovornošću

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

Privredno pravo je samostalana grana prava koja obuhvata pravne norme kojima se reguliše pravni položaj privrednih društava i drugih privrednih subjekata i pravnih odnosa u koje oni stupaju.
Privredno pravo je grana pozitivnog prava i kao takvo podložno je promenama. Privredno društvo karakterišu poslovno ime, sedište, delatnost, pravna forma, poresko-identifikacioni broj (PIB), matični broj,broj tekućeg računa, osnivački i osnovni kapital, lica ovlašćena za zastupanje privrednog društva.
Zakon o privrednim društvima predviđa sledeće forme privrednih društava:
1) Ortačko društvo
2) Komanditno društvo
3) Akcionarsko društvo
4) Društvo sa ograničenom odgovronošću
Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.
Komanditno društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze ( komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor).
Akcionarsko društvo je privredno društvo koje ima osnovni kapital podeljen na delove iste nominalne vrednosti.
Društvo sa ograničenom odgovornošću je privredno društvo koje za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom, a članovi društva ne odgovaraju za obaveze koje je društvo preuzelo u pravnom prometu.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.