studenti
Mesto za uspešne studente

Državina

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Possessio je originalna rimska tvorevina, blisko povezana sa ustanovama stvarnog prava. Već u Rimu je dobila primenu u mnogim sferama pravnog života, a u srednjem veku je postala jedan od stubova pravnog poretka. U donekle suženom obimu zadržala su je i moderna prava, pa i naše, pod nazivom „državina“ ili „posed“.

Svojina je najšire i po svojoj sadržini najbogatije stvarno pravo, najpotpunije koje postoji na stvari i povodom nje u jednom pravnom poretku. Svojina predstavlja pravnu vlast nad stvari, a državina faktičku vlast nad stvari.

2. Pojam i vrste državine

Imaoci nekih prava(svojine, službenosti, zaloge, zakupa…) ovlašćeni su da na osnovu svog prava vrše faktičku vlast na stvari. Vlasnik je, na primer, ovlašćen da stvar drži, upotrebljava, pribira plodove, menja suštinu stvari; plodouživalac je ovlašćen da stvar drži, upotrebljava, pribira plodove, ali ne sme da menja suštinu stvari; zalogoprimac je ovlašćen da stvar drži ali ne i da je upotrebljava i pribira plodove sa nje, a još manje da menja suštinu stvari. U svim ovim slučajevima imalac subjektivnog prava je ovlašćen da vrši faktičku vlast na stvari, on ima pravo na državinu.Međutim državina je i ona faktička vlast koja se ne vrši na osnovu nekog subjektivnog prava; državinu ima i lopov, i onaj koji je kupio od lopova a nije postao vlasnik, i nalazač koji je utajio stvar i onaj ko upotrebljava stvar na osnovu nevažećeg ugovora o zakupu.Zato se državina može definisati kao faktička vlast na stvari, nezavisno od toga da li se vrši na osnovu subjektivnog prava ili bez pravnog osnova i nezavisn ood toga da li držalac veruje da je ovlašćen da vrši tu faktičku vlast.
Državina podrazumeva dva elementa: faktičku vlast na stvari i volju držaoca da se prema njoj ponaša kao vlasnik. Pravno-tehnički naziv za postupke koji znače državinu kao faktičku vlast na stvari je aprehenziona radnja.
Državina se deli na posrednu i neposrednu.

 

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.