studenti
Mesto za uspešne studente

Ekonomska politka EU

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Ekonomska politika je skup aktivnosti koje preduzima država a usmerava ih na realizaciju najvažnijih privrednih ciljeva. Raspoloživim merama i instrumentima ekonomske politike, država čini napore da aktivnosti privrednih učesnika usmeri u željenom pravcu, na koji način se realizuju kratkoročni i dugoročni društveno-ekonomski ciljevi. Na osnovu najnovijih spoznaja ekonomske nauke, savremena država čini napore da brojnim i najraznovrsnijim merama kreira adekvatnu ekono-msku politiku. Kao posebna oblast nauke, ekonomska politika se bavi istraživanjem instrumenata i mera pomoću kojih se ostvaruju definisani ekonomski ciljevi.
U planiranju svojih aktivnosti ekonomska politika svoje polazište ima u savremenoj makroekonomskoj analizi i na nju se neposredno oslanja. Ekonomska politika podrazumeva posredne metode delovanja na tok privrednih procesa. Suština njenog angažmana nije direktno pomeranje resursa na poželjne upotrebe nego delovanje na subjekte koji raspolažu resursima i donose odluke o pravcima njihovog angažovanja. „Shvaćena kao skup postupaka i akcija koji imaju karakter posrednog upravljanja ekonomska politika pretpostavlja da su ispunjeni određeni uslovi.Oni se sastoje u respozivnosti privrednih subjekata, koji autonomno odlučuju u jednom privrednom ambijentu, na upravljačke impulse koje ekonomska politika emituje putem svojih mera i akcija. Za to je potrebna dovoljno jaka motivacija subjekata odlučivanja da dostignu što veće vrednosti svojih funkcija cilja, kao i njihova sposobnost da biraju odluke i formulišu politiku koja je najviše na liniji takve optimizacije“.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.