studenti
Mesto za uspešne studente

Kancelarijsko poslovanje u Vojsci Republike Srbije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije regulisano je Uredbom o kancelarijskom poslovanju u Vojsci Srbije. Ovom uredbom uređuje se kancelarijsko poslovanje u Vojsci Srbije u miru i ratu, Uredba se primenjuje u svim komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i prema njenim odredbama postupaju svi pripadnici Vojske.
Svi pripadnici Vojske Srbije vode službenu prepisku i izrađuju akta, a prijem, pregled, evidentiranje, overavanje akata, tehničku obradu, otpremanje akata, čuvanje i arhiviranje akata odnosno predmeta obavlja kancelarija opštih poslova komande, jedinice i ustanove koja je određena formacijom. slika 1. grb Vojske Srbije

U komandi, jedinici i ustanovi koja po formaciji nema kancelariju opštih poslova, ove poslove obavlja lice koje naredbom odredi starešina komande,
jedinice i ustanove. Za više komandi, jedinica i ustanova na istoj lokaciji, kancelarijsko poslovanje može se obavljati u jednoj kancelariji opštih poslova. Za svaku komandu, jedinicu i ustanovu vodi se poseban delovodnik i poseban upisnik.

Službena prepiska je jedan od načina službene komunikacije između komandi, jedinica i ustanova, kao i između njih i drugih državnih organa i organizacija, preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica. Službena prepiska u Vojsci Srbije obavlja se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Stil u aktima je administrativni, a akti moraju biti nedvosmisleni, koncizni i precizni. Službena prepiska između komandi, jedinica i ustanova, kao i pojedinačno obraćanje pripanika Vojske Srbije vojnim organima i pretpostavljenima vodi se redovnim putem.
Od redovnog puta može se odstupiti: u hitnim slučajevima, kada su u pitanju podaci koji, osim za pošaljioca i primaoca, nemaju značaja za pretposlavljene, odnosno potčinjene komande, jedinice i ustanove, kada se na više adresa dostavljaju istovetni primerci akata i kada je to posebnim propisom određeno.
Službena prepiska između komandi, jedinica i ustanova koje nisu u odnosu pretpostavljenih i potčinjenih, a koja nije značajna za njihove pretpostavljene komande ili ustanove, vodi se neposredno, uz znanje pretpostavljenih.
S civilnim organima, organizacijama i pojedincima van Vojske Srbije, komande, jedinice i ustanove vode neposredno službenu prepisku o pitanjima iz svoje nadležnosti, ili preko pretpostavljenih komandi – kada se radi o pitanjima koja prevazilaze te nadležnosti.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.