studenti
Mesto za uspešne studente

Međunarodna trgovinska arbitraža

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Arbitražni postupak jeste postupak kojim se rješava spor između stranaka podoban za rješavanje ovim putem pred nedržavnim sudom. Karakteristika ovog postupka je da stranke odlučuju po kojim pravilima će arbitri da sude.
Spor počinje podnošenjem tužbe. Arbitražni postupak može započeti i bez prethodnog postupka mirenja.
Arbitražni spor sa elementom inostranosti može da se riješi pred domaćem ili pred stranim arbitražnim sudom. Ugovorne strane mogu da biraju jezik u postupku, koji u određenim stvarima može da bude i strani jezik, te iz tih razloga često je nepotrebno ugovaranje arbitražnog rješenja spora pred stranim arbitražnim sudom .
Ako je arbitraža međunarodna, stranke se mogu sporazumjeti da se na arbitražni postupak primjeni strano pravo, u skladu sa odredbama zakona .
Na osnovu Pravilnika usmena rasprava se održava kada Arbitražno vijeće, odnosno arbitar pojedinac, smatraju da su se za to ispunili uslovi. Ako arbitri utvrde da su pismeni podnesci i dokazi dovoljni za donošenje odluke i bez usmene rasprave, neće se zakazivati usmena rasprava, već će se obavijestiti stranke da će odluka biti donijeta na osnovu podnijetih pismenih dokaza. Ako ni jedna od stranaka u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2. ovog člana, ne zahtjeva usmenu raspravu, arbitri donose odluku bez rasprave, na osnovu podnijetih dokaza. Trgovinska arbitraža jedan od načina rješavanja spora između stranaka koje ne potiču iz iste države, te kažemo da ovdje postoji element inostranosti. Stranke rješavaju mnogobrojna pitanja na osnovu arbitražnog sporazuma koji može da bude u dva vida, kao klauzula u ranije potpisanom ugovoru između stranaka, kada sam spor ne postoji, već se samo ostavlja mogućnost rješavanja spora, ako se isti pojavi i kao poseban ugovor koji se potpisuje kada spor postoji.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.