studenti
Mesto za uspešne studente

Neprivredne javne službe

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Podela javnih službi na privredne i neprivredne učinjena je sa aspekta da li te ustanove u obavljanju poverenih delatnosti ostvaruju dobit,odnosno profit ili ne.
Neprivredne javne službe u obavljanju svojih delatnosti ne ostvaruju profit.
Javne usluge se smatraju onim uslugama koje su od suštinske važnosti za funkcionisanje modernog društva tako da razlozi morala nalažu njihovu univerzalnu dostupnosti svim građanima zbog čega se one mogu podvesti pod kategoriju ljudskih prava (kao što je pravo na vodu). Kao primer javnih usluga koje nisu od suštinske važnosti možemo navesti frizerske usluge.
U modernim, razvijenim zemljama pojam javnih usluga obično obuhvata obrazovanje distribuciju električne energije i gasa zaštitu od požara zdravstvo policiju čistoću proizvodnju i distribuciju vode.

2. Neprivredne javne službe i vrste

U neprivredne javne službe spadaju javne ustanove i drugi oblici koji su utvrđeni zakonom. Ustanove se osnivaju u oblastima kao što su obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, zdravstvena i socijalna zaštita, društvena briga o deci i ostalo.
Ustanove se osnivaju za one oblasti javnih službi koje se kod nas tradicionalno smatraju društvenim delatnostima. Ustanova se osniva osnivačkim aktom, a može je osnovati jedan od osnivača (Republika,pokrajina, grad, opština) ili više njih. Kada se kao osnivači pojavljuju više njih, međusobne odnose uređuju posebnim ugovorom. Osnivači treba da obezbede uslove za funkcionisanje ustanove, a pre svega potrebna finansijska sredstva, poslovne prostorije,kadrove i sve drugo što je neophodno za početak rada te ustanove.
Ustanova je pravno lice i upisuje se u odgovarajući registar kad nadležni organ konstatuje da su ispunjeni svi uslovi za nesmetani početak rada. Upisom u odgovarajući sudski registar,ustanova stiče svojstvo pravnog lica.

3. Organi ustanove

Kada je reč o organima ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija,organe upravljanja imenuje Vlada, a kada su osnivači pokrajina, grad ili opština, onda njihovi odgovarajući organi.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.