studenti
Mesto za uspešne studente

Opsti instituti dokaznog prava

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Zakonik o krivičnom postupku ne sadrži pojam dokaza, i ako se u čitavom nizu njegovih odredbi spominju dokazi. Nije u pitanju nikakav poseban propust zakonodavca, jer pojmovno određivanje dokaza u suštini i ne treba da bude deo sadržine Zakonika o krivičnom postupku, niti bilo kojeg drugog izvora krivičnog procesnog prava, već se u praksi, a na temelju osnovnih teorijskih koncepcija, izgrađuje shvatanje o tome šta je dokaz u konkretnom slučaju i kakav je njegov dokazni kredibilitet, a da pri tom, u odnosu na dokaze i druge dokazne pojmove važe i određena načela krivičnog postupka, kako ona koja su izričito sadržana u Zakoniku o krivičnom postupku (kao na primer, načelo slobodne ocene dokaza), tako i ona koja se ne spominju u Zakoniku o krivičnom postupku, ali je njihova primena u krivičnoj proceduri ipak moguća i potrebna, kao što je to slučaj sa načelom in dubio pro reo.
Pojam dokaza predstavlja jednu od najsloženijih teorijskih pitanja krivičnog procesnog prava i ovom prilikom se njećemo upuštati u šire razmatranje te problematike, već ćemo se ograničiti na osnovno pojmovno definisanje dokaza. Naime, pojmovno određenje dokaza predstavlja veliku i zahtevnu krivičnoprocesnu temu, koja je podobna da bude predmet složenih monografskih radova i ne može se detaljno, a naročito ne i uz šire izlaganje o različitim mogućim teorijskim pristupima o kojima se uvek može argumentovano polemisati, obraditi u radu, koji u osnovi predstavlja univerzitetski udžbenik, koji je u prvom redu namenjen osnovnim studijama. Ista konstatacija važi i za druge pojmovi koji su povezani sa dokaznom problematikom u krivičnom procesnom pravu, poput dokaznih sredstava, odnosno dokaznih načina ili dokaznih radnji, izvora dokaza, te teme dokazivanja, odnosno predmete dokazivanja, dokaznih zabrana, tj.nepodobnih dokaza i drugih takvih tema, koje predstavljaju predmet razmatranja dokaznog prava, kao i jedne veoma široke procesne oblasti, koja čak u osnovi prevazilazi okvire samog krivičnog procesnog prava, iako je verovatno njegov suštinski najvažniji deo, već je u određenoj meri imanentna i drugim procesnim zakonodavstvima.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.