studenti
Mesto za uspešne studente

Ugovor o alotmanu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

 

Ugovor je najčešći oblik pravnog posla. Ugovor je saglasnost, volja i izjava dve ili više strana u cilju postizanja određenih pravnih dejstava.
Kako najveći broj turoperatora nema u svom vlasništvu hotelske i druge smeštajne kapacitet, prirodno su upućeni na saradnju sa hotelskim preduzećima koja se u praksi regulišu ugovorima kao što su:
1) Ugovor na osnovu zatrazene i potvrđene rezervacije
2) Ugovor o alotmanu
3) Ugovor o fiksnom zakupu
U najvećem broju zemalja navedeni ugovori regulisani su u okviru nacionalnih zakonodavstva, a bilo je i pokušaja usklađivanja pravne regulativne na međunarodnom nivou.
U ovom seminarskom radu, akcenat ćemo staviti na ugovor o alotmanu.

1. Ugovor o alotmanu

Ugovorom o alotmanu hotelijer se obavezuje da turističkoj agenciji stavi na raspolaganje određeni broj ležaja u određenom vremenskom razdoblju, najčešće u punoj sezoni, dok se agencija obavezuje da će nastojati da popuni ugovorene kapacitete ili, dogovorenim rokovima, obavestiti hotelijera da nije u mogućnosti da to učini. Prema Zakonu o obligacionim odnosima ovaj ugovor se naziva „Ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta“.
Ugovor o alotmanu mora se zaključiti u pismenoj formi i mora sadržati cene naručenih usluga. Ubraja se u trajne ugovore. Subjekti ovog ugovora su hotelijer i turistička agencija. Osnovna obaveza hotelijera je da agenciji stavi na raspolaganje određeni deo kapaciteta u određenom vremenskom periodu i uz određenu cenu, zatim da pruži ugostiteljske usluge klijentima agencije, kao i da agencija plati ugovorenu proviziju. Osnovna obaveza turisičke agencije je da nastoji da popuni ugovorene kapacitete, tj. da u utvrđenim rokovima obavesti hotelijera kada to nije u moogućnosti, kao i da za korišćene kapacitete plati ugovorenu cenu.
Bitan element ugovora o alotmanu je cena. Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima cena, koja je predmet ugovora, ne sme prelaziti nivo cena po kojima se vrši direktna prodaja usluga smeštaja turistima. Po pravilu, alotmanske cene su u prosekuza oko 30% niže od cena za individualne turiste. Izmene cena nisu dozvoljene osim u slučaju značajnih valutno-monetarnih promena, uz obavezu hotelijera da blagovremeno o tome obavesti turističku agenciju (najmanje mesec dana unapred).
U poslovnoj praksi ugovori o alotmanu javljaju se u dva oblika:
1) Kao ugovor o alotmanu sa pravom na jednostrani raskid, gde se agancija obavezuje da će pokušati u ugovorenom vremenskom roku da popuni ugovorene kapacitete. U dogovorenom roku agencija je dužna da obavesti hotel o rezultatu prodaje i kada rok prođe, hotel može nezavisno od agencije da rapolaže svojim kapacitetima (prodaja drugim klijentima ili poslovnim partnerima).

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

1 Komentar

  1. Odlično, hvala

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.