studenti
Mesto za uspešne studente

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Porodica predstavlja osnov svakog duštva jer omogućava pravilan razvoj pojedinca, a samim tim utiče na razvoj društva u svakom društveno političkom sistemu. Po pravilu, najveći deo svog života, od rođenja do smrti, čovek provede u okviru porodice. Nažalost, razumevanje i uzajamno poštovanje nisu prisutni u svakoj porodici, pa neretko dolazi do poremećenih odnosa unutar nje. Do nerazumevanja, neslaganja i netrepeljivosti među članovima porodice, potom i do narušavanja stabilnosti porodice, a u mnogim slučajevima i do nasilja u porodici, dolazi pod uticajem mnogih faktora koji deluju unutar i van porodice.
S obzirom na učestlost nasilja u porodici, nastale posledice i stepen ugroženosti žrtava, posebnu pažnju zaslužuje nasilje nad ženama i decom. Nasilje u porodici kao akt iskazivanja moći i kontrole nad žrtvom unutar same porodice, poslednjih godina poprima osobine modela ponašanja, i kao takav se analizira u teoriji odnosno suzbija u praksi. Nasilje u porodici je poslednjih godina postao veoma izražen problem. Raspoloživa saznanja ukazuju da nasilje u porodici ima veoma ozbiljne društvene i individualne posledice i da su njegove žrtve daleko češće žene i deca nego odrasli muškarci. Nema jedisntvenog pogleda na krug ponašanja koja se smatraju nasilničkim a na uzroke nasilničkog ponašanja uviđa se da tranzicioni period karakteriše, između ostalog visok stepen nestavbilnosti i egzistencijalne nestabilnosti, pa su faktori koji dovode domispoljavanja lepeze mogućeg ponašanja u jednoj porodici zaista brojni i veoma izraženi.Prema izveštavanju medija, nasilje u porodici je najčešći vid nasilja u našem društvu. Stiče se utisak da je ono u stalnom porastu, a prema podacima ženskih organizacija, više od polovine žena iskusilo je neki vid porodičnog ili partnerskog nasilja. Podaci nadležnih institucija, takođe, ukazuju na kontinuirani porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici policiji i centrima za socijalni rad. Bračni i porodični odnosi štite se prvenstveno porodičnim pravom a krivičnopravna zaštita je faktički supsidijarna, tj.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.