Odlomak

U savremenim tokovima preduzetništvo je široko prihvaćeno kao nezavisna oblast u okviru društvenih nauka. Riječ je o relativno mladoj disciplini koja je svoj puni procvat, u okviru menadžment oblasti doživjela osamdesetih godina. U tom kontekstu možemo reći da je preduzetništvo jedna od najstarijih naučnih disciplina. Imajući u vidu da je preduzetništvo kao polje istraživanja, mnogo mlađe od ostalih radicionalnih, društvenih ili prirodnih nauka, pojedini autori ga nazivaju adolscentnom disciplinom. Kada već govorimo o preduzetništvu, možemo ukratko i da navedemo najkraću definiciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Menadžment u saobraćaju Doc. dr Simonida Vilić
  • Školska godina: Doc. dr Simonida Vilić
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Koledž za primjenjene i pravne nauke 'Prometej' u Banja Luci  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari