Odlomak

Preventivne mere u vanrednim situacijama

1.Uvod

Vanredna situacija je – stanje kada su rizici i pretnje ili posledice – katastrofa, vanredna događanja i druge opasnosti  po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna dobra takvog obima i intenziteta da – njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada.

2.Vanredna situacija

Vanredne situacije, prouzrokovane prirodnim nepogodama ili ljudskim aktivnostima, svakodnevno odnose mnogo ljudskih života i na različite načine uništavaju i degradiraju životnu sredinu, uzrokujući veliku materijalnu štetu i gubitke. Rizik od katastrofa postoji u svakom društvu, jer katastrofe usporavaju održivi razvoj društva u celini, a njihova pojava u jednom regionu može da prouzrokuje štete u nekom drugom regionu i obrnuto.
Region jugoistočne Evrope je sve više ugrožen raznim vrstama prirodnih opasnosti (poplave, suše, ekstremno visoke temperature, zemljotresi, klizišta, olujne nepogode, itd.), tehničko-tehnološkim nesrećama, dejstvom opasnih materija i drugih stanja opasnosti. Globalne klimatske promene takođe doprinose uništavanju životne sredine, sa štetnim uticajem na zdravlje ljudi, opstanak mnogih prirodnih vrsta i kulturno nasleđe.
Vanredne situacije nastaju,odnosno izazvane su : elementarnim i drugim katastrofama, kao što su poplave, zemljotresi i druga pomeranja tla (klizišta,eksplozije) i ratovi.
Ova stanja praćena su poremećajima životnih uslova i higijensko-epidemioloških prilika .
Vanredne situacije mogu se podeliti na : a) prirodne elementarne nesreće
b) nesreće koje su posledica delovanja čoveka

3.Klasifikacija vanrednih situacija

Sama po sebi svaka vanredna situacija sa svim svojim karakteristikama ima samo sebi svojstvene uzroke nastanka, samim tim I sebi svojstvenu težinu posledica. Iz toga proizilazi da se vanredne
mogu klasifikovati na osnovu brojnih odlika Iz praktičnih razloga vrlo je važno,neophodno izdvojiti najzastupljenije elemente vanrednih situacija na osnovu kojih se one mogu klasifikovati:
Uzroci nastanka,Brzina rasprostiranja,Razmera rasprostriranja
Medju uzrocima nastanka vanrednih situacija možemo navesti sledeće:
elementarna nesreća,tehnogene havarije,katastrofe,primenu sredstva za masovno uništenje
Prema brzini rasprostiranja vanredne situacije se mogu podeliti na:  iznenadne,silovite,umerene,slabije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Preventivne mere u vanrednim situacijama”

Nikola Zdravkovic says:

Hvala vam puno…

Komentari

Click to access the login or register cheese