Odlomak

Tehnologije kombinovanog transporta zahtevaju specijalna sredstva u transportu jedinice tereta od tačke A do tačke V. Transport možemo kombinovati raznim vrstama prevoznih sredstava koja teret mogu transportovati: morem, kopnom, rekama, jezerima, okeanima, vazdušnim saobraćajem, železnicom ili pak cevnim transportom. Za bilo koji vid transporta da se odlučimo veoma je bitno pravilno izabrati prevozno sredstvo koje moramo prilagoditi karakteristikama tereta. Transportno sredstvo zavisi i od vida prevoza koji se koristi, pa sa tog aspekta su vrlo značajna sredstva železničkog transporta kao što su razne vrste lokomotiva i vagona koji se koriste u kombinovanom transportu, drumska transportna sredstva od kojih su najznačajnija sredstva za transport putnika kao što su autobusi, sredstva za transport tereta kao što su razne vrste tegljača i poluprikolica različitih nadgradnji u zavisnosti od vrste tereta, takođe su značajna sredstva vodnog saobraćaja (pomorskog i rečnog) kao što su razne vrste brodova, sredstva vazdušnog transporta (avioni).

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 59 stranica
  • Tehnologije kombinovanog transporta -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Kragujevac,  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu  

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari