Odlomak

Slučaj pred Međunarodnim sudom pravde: Avena i drugi meksički državljani (Avana and other Mexican Nationals), odnosno Meksiko protiv Sjedinjenih američkih država, sa težištem na argumentaciji Meksika, baviće se analizom toka navedenog slučaja pred MSP. Pitanje kršenja Bečke konvencije o konzularnim odnosima od strane SAD zainteresovalo je javnost nakon što su, u roku od pet godina, protiv SAD pokrenuta tri postupka pred MSP i to od strane tri različite države.
Bitno je zapaziti da SAD nisu promenile svoj odnos prema Bečkoj konvenciji ni nakon dva slučaja pred MOP, zbog čega je i došlo do pokretanja slučaja pred MSP od strane Meksika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari