Odlomak

Primena pravila jednog pravnog poretka na teritoriji drugog pravnog poretka spada među najznačajnije tekovine međunarodne pravne saradnje. Na ovaj način, ostvaruje se stabilnost ,,odnosa sa elementom inostranosti ”. Ovo posebno dolazi do izražaja u slučajevima porodičnih odnosa građana sa različitim državljanstvima, ili u slučajevima međunarodne trgovine. Na primer, ”ugovorna obaveza stvorena pod okriljem prava koje su strane izabrale, ili nekog drugog merodavno prava, treba da ostane obaveza i kada se ispituje pred sudom države za koju to pravo nije domaće, inače bi nestao jedan od bitnih preduslova za međunarodnu razmenu dobara…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Međunarodno privatno pravo Vladimir Pavić
  • Školska godina: Vladimir Pavić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari