Odlomak

PODACI O USTANOVI/ŠKOLI

Naziv ustanove: PU “Radost”
Mesto, opština: Novi Banovci , Stara Pazova
Školska uprava: Novi Sad
Opis obrazovane situacije učenika I okruženja
Dete B.J, je dete iz porodice krajnje nefunkcionalno deluje – zdravstveno, ekonomski, obrazovni. Ima razvojne I zdravstveno stanje. Sa 5,5 godina upisuje se u četvoročasovni pripremni predškolski program. Pokazuje interesovanja za igru i različite aktivnosti u vršnjačkoj grupi, mada ne govori, sa vršnjacima i odraslima komunicira gestovno i teško se njemu, majka ne živi sa njim, a otac se ne angažuje oko njega. Cela porodica živi’u veoma lose I siromasno.
Opis dobre prakse
Napravljen je individualni plan podrške pedagoškog asistenta, centar za interresornu komisiju. Udruženi, asistent preko mesnog Crvenog detetu svakodnevno, pri dolasku, menjana presvučeno. Tako pripremljeno za napredak u smislu jačih veza i povezanosti usvajanju pravila prilikom različitih funkcionalnije, više se osmehivalo, pravilo raspoloženje, bivalo veselije, češće u igri pažnju, bolje razumevanje. Lična ostajalo samo u vrtiću, jer su staratelji različite obrazovne podrške uz praćenje hraniteljsku porodicu, ali je ostalo u istoj u periodu adapatcije na nove usl dogovriti kroz aktivnu saradnju. Dete je napr periodu boravka kod hranitelja. Boljeg interakcije. Nakon izvesnog vremena PODACI O AUTORIMA/AUTORKAMA Spomenka Divljan, psihopedagog Stara Pazova Opis primera dobre prakse IO Fleksibilnost u organizaciji rada kao podrška predškolska ustanova, socijalno nestimulativna sredina, prilagođavanje učenika i okruženja koja krajnje nefunkcionalno deluje – zdravstveno, ekonomski, zdravstvene smetnje. Sa 5,5 godina upisuje se u četvoročasovni predškolski program. Pokazuje interesovanja za igru i različite aktivnosti u , mada ne govori, sa vršnjacima i odraslima komunicira gestovno i teško se veoma zapušteno, ali redovno. Deda po ocu je preuzeo a otac se ne angažuje oko njega. Cela porodica živi egzistencije. Dete po dolasku u vrtić pokazuje situacija, navika, pravila. Sa 5,5 godina još uvek nije plan podrške za dete u koji smo uključili ličnog za socijalni rad, socijalnog radnika pri domu komisiju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari