Odlomak

Primer kako bi trebao izgledati završni rad

UVOD

Pojam logistike se vezuje za vojne nauke i vojnu primjenu, pa je i prva definicija logistike imala taj smisao: logistics – vojno, služba pozadine, nauka o pozadinskoj službi (transport i pozadinsko obezbjeđenje). Termin logistika je u pisanim dokumentima prvi put pomenuo Lav VI Mudri i to u vojnom smislu, obuhvaćajući njime sve djelatnosti oko priprema ratnih pohoda. Prije više od 150 godina, francuski general Baron Antoine Jomini je definirao logistiku kao: aktivnosti čiji je zadatak dopremiti vojne jedinice i opremu na mjesto konflikta. Pored prethodnog tumačenja, ima tvrdnji da izraz “logistika” potječe od grčke riječi logistikos, što znači biti vješt u računanju, vođenju rata, u snabdijevanju vojske i vojnih formacija na terenu. Logistika je upravljanje svim aktivnostima koje doprinose cirkulaciji proizvoda i koordinaciji logističke ponude i logističke potražnje. Bez sustava logističkih tehnologija ne bi mogao optimalno funkcionirati sustav međunarodne razmjene i sustav međunarodnog prometa.

Promjene koje su u novije vrijeme uočljive u transportnoj logistici i upravljanju lancem opskrbe, uzrokovane su dubokim promjenama u poslovanju u novoj ekonomiji. Osnovni pokretači tih promjena predstavljaju tehničko tehnološki progres te razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije koji su ujedno i pokretači globalizacije svjetskih tržišta. Globalno poslovanje pruža mogućnost izbora lokacije poslovanja i smještanja proizvodnje na najpovoljnije lokacije gdje se očekuju najbolji prinosi. Na taj način trend eksternalizacije ili outsourcinga ukupne svoje proizvodnje ili pojedinih dijelova lanca stvaranja vrijednosti suvremenih poduzeća bilježi strahoviti porast. U takvom okruženju i transportno tržište obilježavaju značajne promjene. Povijesno obilježeno razvojem različitih oblika transporta, od pomorskog, željezničkog, cestovnog, pa sve do zračnog, suvremeno transportno tržište danas obilježava potražnja za drastičnim skraćenjem raspona vremena dostave, stoga se mijenja i struktura svjetske transportne industrije. Dolazi do spajanja različitih kompanija, dojučerašnjih konkurenata sa ciljem formiranja dobavljača integriranih transportnih usluga. Novi modeli proizvodnje, poput virtualne organizacije te Just in time sustava, također
značajno utječu na promjenu u potražnji za transportnim uslugama.

Porast upotrebe Interneta i informacijske tehnologije također ima veliki utjecaj u preoblikovanju transportnog tržišta. Informacijska tehnologija drastično snižava transakcijske troškove, tj. troškove kupovine i prodaje robe i usluga. Informacijska tehnologija omogućuje transparentnost tržišta. Promjene u transportnoj logistici imaju i značajne učinke na okoliš. Povećanje tržišnog udjela energetski najintenzivnijih oblika transporta (cestovnog i zračnog) te relativno smanjenje drugih oblika (pomorskog i željezničkog) potaknulo je zabrinutost glede onečišćenja okoliša.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari