Odlomak

ZADATAK SEMINARSKOG RADA

Zadatak ovog seminarskog rada je da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama metodike nastave informatike, zatim problemske nastave, kao i da se na praktičnom primeru opiše postupak pripreme za čas i postupak planiranja jednog školskog časa, sa detaljnim opisom šta je planirano za uvodni, glavni i završni deo časa iz oblasti objektno – orjentisanog programiranja.

 

 

 

UVOD

Krajem prošlog veka, uveden je novi predmet “Osnovi informatike “ u naše srednje i osnovne škole. Učenici su počeli da se upoznaju sa informatikom, a u pedagoškoj nauci razvijala se i usavršavala posebna pedagoška disciplina “ metodika informatičkog obrazovanja ” .

Nastava informatike ima pet osnovnih ciljeva, a to su:

 • Osposobljavanje za izvođenje operativno – tehničkih poslova.
 • Upoznavanje osnovnih principa rada računara.
 • Sticanje osnovnih znanja o novim tehnologijama i komunikacijama.
 • Sticanje osnovnih znanja iz oblasti programiranja.
 • Razvijanje pozitivnih osobina ličnosti.

U nastavi informatike primenjuju se svi tipovi nastavnih časova. U informatičkom obrazovanju promenio se i položaj i funkcija učenika i nastavnika. Učenik nije više samo objekat nastave, a nastavnik nije samo predavač, jer oni podjednako učestvuju u nastavnim aktivnostima. Primena kompjutera doprinela je uvođenju novina u nastavni proces i stvoreni su preduslovi za kvalitetnije obrazovanje.

 

 

 

 

METODIKA NASTAVE INFORMATIKE

Informatičko obrazovanje ima značajnu ulogu u postizanju opštih, društvenih i civilizacijskih ciljeva, a to je obrazovan i kreativan pojedinac, spreman za izazove informacionog društva. Osim osnovne lingvističke pismenosti, informaciono društvo obrazovnom sistemu postavlja zahteve i kompjuterske pismenosti. Kroz formalno obrazovanje, osnovnu i srednju školu, svaki pojedinac -učenik mora steći osnovnu kompjutersku pismenost i biti pripremljen za tržište rada. To tržište će zahtevati stalno, celoživotno učenje, usavršavanje, prilagođavanje promenama, i iskorišćavanje globalnih potencijala informaciono – komunikacionih tehnologija. Osnovna informatička znanja i veštine koje treba da poseduje „informatički pismena“ osoba su:

 • poznavanje računarske konfiguracije i osnova korišćenja OS,
 • primena programa za obradu teksta,
 • primena programa za tabelarne proračune,
 • primena programa za izradu prezentacija pomoću računara,
 • poznavanje osnova programiranja, poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektronskom poštom i korišćenje World Wide Web-a,
 • pretraživanje WWW uz pomoć veb pretraživača,
 • objavljivanje sadržaja kreiranjem HTML prezentacija ….

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese