Odlomak

Nauka o stočarstvu ili zootehnika je primenjena biološka nauka. Ona proučava postanak, evoluciju, biološke osobine domaćih životinja, osnove razmnožavanja, metode odgajivanja, načine procenjivanja i izbora grla za priplod, ishranu, negu, držanje i svojstva različitih vrsta, rasa, sojeva i linija.
U stočarstvu se primenjuju različite metode istraživanja, od laboratorijskih proizvodnih do matematičko – statističkih u cilju poboljšanja proizvodnosti, tačnije ocene naslednosti osobina, priplodne vrednosti grla, efekata selekcije i drugog.
Ciljevi proizvodnje u stočarstvu mogu se ostvariti uzajamnom vezom sa spoljnom okolinom uvažavajući razlike između vrsta, odnosno njihove biološke karakteristike. Da bi proizvodnja u stočarstvu bila efikasna, neophodno je poznavati aktivnost životinja i tome prilagoditi tehnologiju u celini. Životinjama treba obezbediti takve uslove u kojima će one ispoljiti prirodne oblike aktivnosti, jer u suprotnom može doći do različitih poremećaja i smanjenja proizvodnje. Pri intenzivnom gajenju stoke, takođe treba nastojati da uslovi budu optimalni i da omoguće odvijanje vitalnih aktivnosti životinja. S jedne strane se moraju uvažiti biološke karakteristike životinja, a sa druge dostignuća u tehnologiji i uskladiti ih tako da se uz što manje narušavanje aktivnosti životinje postigne visoka proizvodnja.

2.EKSTERIJER DOMAĆIH ŽIVOTINjA

Osnovni cilj u oplemenjivanju jeste rangiranje životinja, roditelja sledeće generacije sa ciljem pravljenja najboljeg plana parenja (osemenjavanja), u zavisnosti od odgajivačkog cilja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari