Odlomak

U ovom radu bavićemo se brendiranjem odnosno rebrendiranjem jedne od najstarijih kompanija (brendova) sa naših prostora. Pratićemo njen razvoj, i zašto je došlo do njenog rebrendiranja. Takođe fokusiraćemo se na same termine brendiranje i rebrendiranje, na njihove definicije i šta oni predstavljaju za potrošače. A glavni fokus će biti na rebrendiranju avio kompanije JAT u sada već aktuelnu AirSERBIA. Osvrt će biti na tome šta je dovelo do velikih promena u poslovanju kompanije, kolike su te promene ustvari, i kako su one uticale na društvo, odnosno kako ih ono prihvata.
Kako u radu nećemo govoriti o rebrendiranju proizvoda, već usluge, odnosno uslužne delatnosti pokušaćemo da prikažemo tu razliku, odnosno posvetićemo se brendu u sektoru usluga, mada znamo dobro da ono što primenjujemo na proizvod u većini slučajeva može da se primeni i na uslugu.
Uslužne delatnosti se sve više razvijaju, doprinoseći razvoju drugih sektora, utičući na zaposlenost i bruto domaći proizvod, ali i unapređujući kvalitet života ljudi. Usluge odlikuju određene specifičnosti, ali i pored toga su značajan deo nacionalne ekonomije, a u novije vreme sve više i međunarodne razmene. Razvijenost pojedinih uslužnih sektora u Srbiji je različita, kao i njihova perspektiva daljeg razvoja pod uticajem promena i inostrane konkurencije.
Iako je suština brendiranja usluga i kreiranja vrednosti ista kao kod (fizičkih) proizvoda, postoje određene specifičnosti brendiranja, uslovljene specifičnostima samih usluga. Ključne razlige odnose se na sledeće: veliki je značaj interne dimenzije brenda usluge, postoji izražena potreba za prevazilaženjem neopipljivosti usluge putem brenda i njegovih elemenata, brend je u fokusu usmerenosti na kreiranje dugoročnih odnosa, pri čemu korporativni brend ima veću ulogu i značaj nego kod fizičkih proizvoda.

1.1. Motiv izrade rada

Motiv za temu završnog rada na studijama iz marketinga sam pronašla u tome što sam prethodno završila Vazduhoplovnu Akademiju u Beogradu, i želela sam da ove dve oblasti spojim, marketing i vazduhoplovstvo. Tokom studija sam izučavala razne oblasti marketinga i brend menadžment mi je dao ideju da bih mogla da našeg avio prevoznika kao jedan od najstarijih brendova u Srbiji istražujem tokom rada. Obzirom da su se važne promene u poslednjih godinu dana događale za ovu kompaniju, tema rebrendiranje je bila odličan prikaz tih promena, kao i spoj vazduhoplovsta i marketinga u jednom.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari