Odlomak

Trgovinska preduzeća kupuju robu od dobavljača, da bi je zatim prodala kupcima. Prodajom ili realizacijom robe trgovinska preduzeća ostvaruju poslovni rezultat tj prihod od prodaje robe. Knjigovodstvena evidencija prodaje robe bide različita u zavisnosti od toga po kojim se cenama vodi evidencija robe na zalihama.
Realizacija robe se može obavljati na veliko sa skladišta ili na malo preko prodavnica, pa će i zbog toga evidencija biti različita. Dokumentacija u vezi sa realizacijom robe bude različita u zavisnosti od toga da li se realizacija vrši na veliko ili na malo.
Prilikom prodaje robe trgovinska preduzeća ostvaruju prihode od prodaje robe kao svoj osnovni proslovni prihod. Tako de se ovaj prihod od prodaje robe knjižiti na kontu 602. Sa druge strane prilikom prodaje robe, roba mora da se isknjiži sa zaliha po istoj onoj ceni po kojoj je knjižena kada je nabavljena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari