Odlomak

Osnovna podjela pumpi

Osnovna podjela pumpi temelji se na mehanizmu izmjene energije u radnom prostoru pumpe, odnosno mehanizmu pretvorbe mehaničke (pogonske) energije u potencijalnu (tlačnu) energiju. Po toj osnovi može se izvršiti slijedeća podjela, prikazana slikom 1:

U grupu dinamičkih pumpi spadaju one pumpe kod kojim mehanizam pretvorbe energije počiva na nekom hidrodinamičkom zakonu. Daljnja podjela ovih pumpi je na turbopumpe i pumpe na principu posebnih učinaka. Kod turbopumpi pretežna pretvorba energije se odvija po zakonu o promjeni količine gibanja. Mehanizam pretvorbe energije ostalih pumpi počiva na nekom drugom hidrodinamičkom zakonu, kao na pr.: obodne pumpe – zakon centrifugalnog ubrzanja u rotirajućem disku, mlazne pumpe – zakon turbulentnog mješanja struja fluida, uzgonske pumpe – zakon hidrostarskog uzgona, udarne pumpe – zakon hidrauličkog udara, Pitot pumpe – zakonitost pojave zaustavnog tlaka i t.d.
U grupu volumenskih pumpi spadaju one pumpe kod kojih se povećanje tlaka fluida postiže promjenom volumena radnog prostora. Ove se pak dijele na dvije velike podgrupe i to: povratno translatorne pumpe i rotorne pumpe. Osnovni čimbenik koji čini razliku između ovih pumpi je u tome da povratno translatorne pumpe trebaju ventile ili razvodnike a rotorne pumpe ne trebaju ni ventile ni razvodnike da bi ostvarivale efekt pumpanja.

 

 

 

 
TURBOPUMPE (DINAMIČKE PUMPE)

Pumpe se mogu podijeliti na temelju raznih kriterija. Osnovna podjela u Europi je na temelju specifičnog broja okretaja, kao što je to prikazano na slici 2.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese