Odlomak

Put kao faktor bezbednosti saobracaja

1. Vrsta puta
Sa gledišta bezbednosti saobraćaja, putevi se mogu klasifikovati u tri kategorije:
– brzi putevi (autoputeve i puteve rezervisane za saobraćaj motornih vozila),
– ostali otvoreni (ruralne) putevi i
– gradske ulice.
Navedene tri kategorije puteva se razlikuju po režimu saobraćaja, strukturi učesnika u saobraćaju, brzini kretanja, tehničko-tehnološkim karakteristikama, strukturi i učestalosti konflikata u saobraćaju itd. Na osnovu istraživanja u najrazvijenim zemljama određeni su rizici učešća u nezgodama na različitim putevima. Ako je prosečan rizik 1,00, onda su relativni rizici nastanka saobraćajnih nezgoda na pojedinim putevima dati u tabeli.
Dakle, autoputevi su najbezbedniji putevi. Na ostalim otvorenim putevima za mešoviti saobraćaj (ruralni putevi) rizik nezgode je tri, a na gradskim ulicama šest puta veći.

 

 

2. Trasa puta
Trasa puta veoma utiče na bezbednost saobraćaja, a posebno promene radijusi krivina i nagibi. U krivinama sa radijusom od 400 m rizik od nezgode je dva puta veći nego na pravoj deonici, a na krivinama sa 100 – 200 m, ovaj rizik je 4 do 8 puta veći. Međutim, na rizik nezgode još značajnije utiču promene radijusa krivina i nagiba kolovoza. Ako se na putu smenjuju duge prave deonice i deonice sa oštrim krivinama ili se smenjuju ravne deonice sa strmim deonicama prosečan broj nezgoda raste, u odnosu na puteve sa ujednačenim uslovima vožnje. Nezgode se koncentrišu na deonicama sa znatno oštrijim krivinama u odnosu na prethodni pravac ili blagu krivinu, kao i na deonicama sa usponom posle dužih ravnih deonica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese