Odlomak

Likvidnost preduzeća je uopšteno njegova sposobnost da izmiri svoje obaveze. Ukupna imovina preduzeća se deli na stalnu i obrtnu imovinu. Fiksna imovina se često naziva nelikvidnom, a obrtna likvidnom i u okviru nje postoje različiti stepeni likvidnosti. Likvidnost preduzeća se obezbeđuje stalnom usklađenošću novčanih priliva i novčanih odliva po osnovu isplata dospelih obaveza preduzeća.

Racija likvidnosti preduzeća
U zavisnosti od toga šta se uzima za sredstva kao likvidna masa, a šta za obaveze, razlikuju se i oblici lkvidnosti. Merenje kratkoročne likvidnosti predstavlja prvi test finansijske pozicije preduzeća u smislu da li će ono imati dovoljno gotovine u bliskoj budućnosti da servisira kratkoročne obaveze koje dospevaju. Koriste se sledeći statički testovi likvidnosti:
Racio tekuće likvidnosti (RTL) – najčešći racio kod institucija koje se bave pozajmljivanjem novca, meri se odnosom ukupne obrtne imovine i svih kratkoročnih obaveza na bilansni dan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari