Odlomak

Površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju dva ili više puteva naziva se raskrsnica, kao i šira saobraćajna površina. Raskrsnicu obuhvataju i pešački prelazi i biciklističke staze ukoliko su na tom mestu. Vozač koji se približava raskrsnici mora da vozi sa povećanom opreznošću koja odgovara uslovima saobraćaja i da vozi takvom brzinom da se može zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. Vozač na raskrsnici sme da izvrši skretanje, polukružno okretanje i prolaženje pravo kroz raskrsnicu, naravno ako je to dozvoljeno saobraćajnim pravilima i postavljenom signalizacijom. Pre početka svake od ovih radnji vozač je dužan da se pre same raskrsnice:
 prestroji za željeni smer kretanja kroz raskrsnicu
 da se uveri da li može na bezbedan način da izvrši željenu radnju (izvršiti provere u vozačka ogledala i okretanjem glave preko ramena mrtvi ugao)
 na dovoljnoj udaljenosti obavestiti druge učesnike u saobraćaju o svojoj nameri
 pristupiti izvođenju željene radnje
Saobraćaj na raskrsnici smo regulisali sledećim:
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan putem ovlašćenog lica.
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima (semafora)
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan vozilima pod pratnjom
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan vozilima sa pravom prvenstva prolaza
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan saobraćajnim znakovima
 Saobraćaj na raskrsnici regulisan pravo prvenstva sa desne strane

2. TIPOVI RASKRSNICA
Raskrsnice u nivou dele se zavisno od potrebe na više načina. Uobičajena je podela raskrsnica prema broju pripadajućih krakova. Broj krakova raskrsnice i njena druga obeležja (širine prilaza i izlaza, broj saobraćajnih traka, veličine zahvaćene površine, oblik fizičkog ostrva) bitno utiču na njene kapacitivne sposobnosti, a funkcionalan značaj saobraćajnice koje je čine bitno utiču na njen značaj u mreži i način na koji će biti regulisana.
Ukrštanje više saobraćajnica ili raskrsnica tretira se kao trg. U saobraćajnim mrežama nasleđenim iz davne prošlosti, tragovi zauzimaju velika prostranstva. Trgovi i raskrsnice koje ih čine ili one koje su izvedene kao kružni tokovi, pravilne su geometrije ili nepravilne, što je često kao saobraćajnica koje datiraju iz davne prošlosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari