Odlomak

 

Energetski sastav čine postrojenja za proizvodnju električne energije, prenosna I distribuijska mreža I potrošači. S obzirom da se radi o velikom naponu I velikoj struji, razvod I transformaciju električne energije nije moguće ostvariti bez rasklopnih postrojenja. Rasklopna postrojenja se sastoje od sklopnih aparata, transformatora, uređaja za zaštitu transforamtora I vodova, uređaja za signalizaciju stanja pojedinih uređaja… Rasklopno postrojenje se nalazi na svakom čvoru mreže.. Sklopni aparati su aparati koji služe za prekidanje I održavanje normalnih I nenormalnih stanja mreže naglom promenom otpora. Sklopni aparati takođe omogućavaju uklapanje, regulaciju I pokretanje, zaštitu I upravljanje uređaja koji služe za proizvodnju, prenos I distribuciju električne energije. Danas se uglavnom koriste mehanički sklopni aparati čiji kontakti se spajaju I razdvaju u trenutku sklapanja. Sklopni aparati koji se koriste u visokonaponskoj mreži su prekidači, sklopke, visokonaponski osigurači, rastavljači, rastavne sklopke, zemljospojnici I odvodnici prenapona.
Rastavljači, o kojima će biti reči u ovom radu, su mehanički sklopni aparati koji odvajaju, odnosno rastavljaju deo postrojenja koji je pod naponom, od dela koji nije pod naponom, kako bi se omogućio pristup pojedinim elementima, dok su drugi delovi postrojenja u pogonu. Jedna od najbitnijih stavki u radu u postrojenjima je da se obezbedi sigurnost osoblju koje radi na tim poslovima, što je ujedno I primarni zadatak rastavljača, da povećaju sigurnost osoblja koji treba da radi na izdvojenom delu postrojenja koji nije pod naponom. Na taj način mogu da se obavljaju planski remonti I popravke elemenata bez prekidanja rada ostalih delova postrojenja. Konstrukcija rastavljača je takva da treba da rade isključivo tako da je položaj njihovih kontakata (noževa) vidljiv. Kada se u postrojenju izvode radovi, rastavljač je uvek otvoren.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari