Odlomak

Uvod

Javna preduzeća su posebna kategorija privrednih društava čiji su vlasnici država i jedinice lokalne samouprave i najverniji su prikaz dugogodišnje ideologije ovih prostora koja je obeležila minula vremena. Danas su ogledalo sposobnosti ( ili volje ) političkog rukovodstva države za sprovođenje reformi i stvaranje poslovnog ambijenta za razvoj novih investicija.
Uspostavljanjem fer konkurencije na finansijskim tržištima i obezbedjenje potrebne sigurnosti poverilaca kao i potencijalnih investitora, u direktnoj je zavisnosti od povećanja kvaliteta finansijskih izveštaja, kao i sprovedene finansijske revizije predstavljene kao glavnog aktera u borbi protiv nelojalne konkurencije, povećane korupcije i erozije poslovnog morala.
Javni sektor prolazi danas kroz veoma značajne promene koje su u mnogočemu uslovljene privatizacijiom ključnih područja, kao i konkurentskih pritisaka kroz aranžmane tipa obaveznog konkurentskog tendera. Samim tim uslovljeno je preduzetničko ponašanje javnog sektora.

 

 

 

 

Savremeni problemi menadžmenta u javnom sektoru

Javna preduzeća imaju odgovornost kako prema javnosti, tako i prema osnivaču. Javni sektor prolazi danas kroz veoma značajne promene koje su u mnogočemu uslovljene privatizacijiom ključnih područja, kao i konkurentskih pritisaka, ali i pritiska samih građana jer im je osnivač lokalna samouprava. Bazični postulat u određenju mesta javnim preduzećima je opis njegovih posebnosti, koja nisu tipična za ostale tipove preduzeća.

 

 

 

 

Elementarne osobenosti javnih preduzeća

Javno preduzeće bi se moglo definisati kao preduzeće formirano s osnovnim ciljem obavljanja delatnosti od javnog ( opšteg ) interesa, pri čemu država, odnosno lokalna samouprava , u celosti ili delimično obavlja dužnost preduzetnika. Država je i definisala zakonom polja opšteg interesa: proizvodnja, prenos i distribucija električne energije; proizvodnja i prerada uglja; istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distribucija nafte i prirodnog i tečnog gasa; železnički, poštanski i vazdušni saobraćaj; telekomunikacije; izdavanje udžbenika; eksploatacija, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa i komunalne delatnosti.
Stoga su bitne zajedničke karakteristike obezbeđenje proizvoda i usluga od elementarnog značaja za određenu zajednicu, monopolski ili neki drugi privilegovani status na tržištu stečen uz podršku vlasti, ipredmet su javnog regulisanja.
Strukturu ciljeva osnivanja i poslovanja javnih preduzeća , ustrojenih prema zakonskim odredbama čine obezbeđivanje kontinuiranog obavljanja delatnosti od javnog interesa i uredno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga, kao i stalni razvoj i unapređivnje obavljanja delatnosti od javnog interesa i obezbeđivanje tehničko tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja, sticanje dobiti i realizovanje ostalih zakonom utvrđenih interesa.
Specifičnost javnih preduzeća je da dobit stiču u prilično specifičnim okolnostima, jer svoje poslovne prihode ne mogu ostvariti slobodnim formiranjem cena svojih proizvoda i usluga bez prethodno dobijene saglasnosti od osnivača. Dobit se kod njih ostvaruje pažljivim kalkulisanjem cene proizvoda i usluga, vodeći računa o kupovnoj snazi stanovništva. Poslovni rashodi kod javnih preduzeća su veći od poslovnih prihoda, tako da se negativna razlika pokriva dotacijama(subvencijama iz budžeta). Međutim polazeći od činjenice da svojim poslovanjem da svojim radom javna preduzeća daju logističku podršku radu drugih preduzeća i svih ostalih pravnih lica koji obavljaju vanprivrednu delatnost, njihovo postojanje je opravdano. Njihova posebnost izražena je da je javnost najveći i najvažniji korisnik informacija, te imaju veći stepen odgovornosti za informacije koje se prezentuju u finansijsko računovodstvenim iskazima, koje se njima moraju prezentirati blagovremeno s ciljem stvaranja pozitivne klime da preduzeće uz saglasnost osnivača preduzme nepopularna rešenja. Indikatina je i osobenost javnih preduzeća da bi trebala da daju podatke o planu realizacije zaštite životne sredine

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari