Odlomak

Poreski sistem je skup poreskih propisa, instituta i normi, vezanih u jedinstven mehanizam,a u svrhu ostvarenja određene poreske politike., tj. poreski sistem predstavlja skup instituta i instrumenata koji stoje na raspolaganju poreskoj vlasti za ostvarivanje određenih fiskalnih, ekonomskih, socijalnih i političkih ciljeva u okviru datog ekonomskog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Teorija i politika bilasa -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari