Odlomak

Svetska zdravstvena organizacija je još davne 1948. godine definisala da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odustvo bolesti. Ta definicija se održala sve do 1990. godine kada se došlo do zaključka da je zdravlje multidimenzioni fenomen u kome se integracija između individue i njene okoline, kako socijalne tako i fizičko-hemijske, mora shvatiti kao intregralna i celovita, a termin „stanje“ mora se zameniti terminom „dinamička ravnoteža“.

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

  • 31 stranica
  • Medicina zivorad savic
  • Školska godina: zivorad savic
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari