studenti
Mesto za uspešne studente

Specijalni poslovi međunarodnog špeditera

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)

Uvod
Špedicija je logistička djelatnost u sferi planiranja, oblikovanja, organizacije i realizacije robnih tokova i logističkih lanaca. Savremena špedicija teži da pruži kompletnu logističku uslugu sa ciljem da otpremi i dopremi robu po najpovoljnijim uslovima za korisnika.
Posao špeditera obuhvata da u svoje ime, a za račun komitenta organizuje prevoz dopreme i otpreme robe. On nije vozar, već sam organizuje prevoz robe i angažuje vozara za prevoz. U slučaju da vrši prevoz onda on ima ulogu prevoznika.
Imamo osnovne i specijalne poslove u špediciji.
 Osnovni poslovi su: savjetodavni, marketing, komercijalni poslovi, izrada cijene logističkih usluga, izrada instradicije itd.
 Specijalni poslovi obuhvataju: zakljucivanje ugovora o mjerenju i sortiranju robe, obilježavanje i etikiranje proizvoda, izdavanje garantnih pisama, izdavanje špediterskih potvrda, zastupanje nalogodavca prema trećim licima, sajamski poslovi, selidbeni poslovi, lizing poslovi, kreditiranje nalogodavca, finansijski poslovi, hranjenje i pojenje životinja itd.
Zaključivanje ugovora o pakovanju robe
Pakovanje robe ne predstavlja posao špeditera već posao kojim se, kao osnovnom djelatnošću, bave posebna preduzeća. Ali i međunarodni špediter posvećuje veliku pažnju pakovanju robe. On je dužan da provjeri ispravnost pakovanja i u slučaju kad mu to nije naređeno od strane nalogodavca. Također mora da obavijesti o nedostacima pakovanja. Međunarodni špediter u međunarodnom transportu se može pojaviti u dvije uloge:
1. da sam zaključi ugovor o pakovanju,
2. da sam obavi pakovanje robe.
On posebno treba da obrati pažnju na:
 pojam i svrhu pakovanja,
 vrstu ambalaže,
 izbor načina pakovanja,
 posebne načine pakovanja,
 međupakovanje i otpremu neupakovane robe.

Danas postoje posebni instituti koji intezivno rade na usavršavanju sredstava metoda pakovanja robe, a međunarodni špediter treba poznavati savremenu ambalažu, tehniku i tehnologiiju pakovanja robe, kao i to da li ambalaža odgovara sredstvima mehanizacije koja se koriste pri manipulisanju robe i prevozu. Kod načina izbora pakovanja treba imati na umu brojne faktore kojima je roba izložena za vrijeme prevoza, a naročito treba izdvojiti sledeće faktore: prevozni put, prevozno sredstvo, prirodu same robe, način na koji se robom rukuje za vrijeme prevoza, klimatske uslove predjela kroz koje se roba prevozi i propise države odredišta. Za svaku robu i za svaki prevoz potrebna je odgovarajuća ambalaža. Prilikom izbora transportnog pakovanja treba imati na umu opasnosti koje mogu dovesti do oštećenja robe u toku prevoza, kao što su npr: vlaga i promjena temperature, rasipanje, krađa robe, vatra itd. Sa stajališta međunarodnog špeditera od primarne važnosti je izvozno pakovanje kod kojeg treba obratiti pažnju o : estetskoj strani robe, o zaštiti robe od vanjskih uticaja (vlage, rđanja, itd.), da se izvozno pakovanje prilagodi transportno – manipulativnim operacijama za vrijeme otpreme robe itd. Važno je napomenuti i to da se namještaj, umjetnički predmeti i ostali predmeti velike vrijednosti posebno pakuju i za to služe palete i kontejneri.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.