studenti
Mesto za uspešne studente

Špedicija i agencijsko poslovanje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

UVOD

Osiguravajuće društvo je pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje na naknadu štete, odnosno isplatu ugovorenog novčanog iznosa korisniku osiguranja, odnosno osiguraniku kada se ostvari obuhvaćeni rizik. Razlikuju se prema veličini, vrsti i obimu rizika koji pokrivaju, mogu se baviti s jednom, s nekoliko ili sa svim granama osiguranja. Postoje životna osiguranja, međunarodno putno osiguranje, osiguranje imovine u privredi, osiguranje kuća i stanova, motornih vozila, osiguranje robe u transportu kao i mnoga druga. Zbog svog posebnog i privrednog značaja, osiguravajuća društva podležu posebnom državnom nadzoru, uz raspolaganje neophodnom dozvolom za rad.

U ovom radu biće nešto više reči o osiguranju robe u transportu. Osiguranje robe u transportu je imovinsko osiguranje stvari koje se prevoze, stvari koje su u skladištu dok čekaju utovar ili dalju otpremu i osiguranje prevoznih sredstava u koja ne spadaju kopnena sredstva prevoza. Postoji osiguranje stvari za vreme transporta, osiguranje brodova i vazduhoplova, kao i osiguranje vlasnika od odgovornosti za štetu na robi ili prema trećim licima. Roba se može osigurati kada je u transportu u zemlji i u inostranstvu. Roba je osigurana od saobraćajnih nesreća, elementalnih nepogoda, požara i raznih dopunskih rizika kao što su krađa ili neisporuka.

Konkretno, govorićemo o osiguranju robe u transportu zaključenom između osiguravajućeg društva „DELTA DžENERALI osiguranje“ (slika 1.) i preduzeća „ATN Internešenal d. O. O.“ iz Aranđelovca

 

 

 

DELTA DžENERALI OSIGURANjE I OSIGURANA STRANA

Delta Dženerali Osiguranje

Kada govorimo o Delta Dženerali osiguravajućem drušrvu, to je druga najveća osiguravajuća kompanija na domaćem tržištu osiguranja, koja se bavi svim vrstama životnih i neživotnih osiguranja. Kompanija je osnovana 1998. Godine i od tada beleži brz i stabilan razvoj i danas je tržišni lider u životnom osiguranju, dobrovoljnom zdravstvenom kao i u međunarodnom putnom osiguranju. Posluje u oko 60 filijala u kojima ostvaruje zapažen učinak.
Delta Dženerali Osiguranje član je Dženerali grupe, jedne od vodećih kompanija na svetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu. Sa tradicijom dugom 180 godina, Dženerali grupa posluje 68 zemalja sveta, zapošljava više od 85000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata. Osnovni cilj ili misija Delta Dženerali osiguranja je da pruža vrhunske usluge osiguranja klijentima i da postane njihov glavni finasijski savetnik.
 

 

ATN Internešenal

ATN Internešenal d. O. O. Je kompanija koja veoma uspešno posluje sa drugim kompanijama na relaciji Srbija – Švajcarska, kao i sa zamljama iz okruženja. Osnovna delatnost kompanije je posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, radnih odela, brodova i aviona. U pravnim okvirima predstavlja društvo sa ograničenom odgovornošću.
Firme ili kompanije saradnici sa kojima ova kompanija posluje su firme proizvođači kao što su preduzeće „ZNAK d. O. O.“ iz Pančeva koje se bavi izradom radne i reklamne odeće i fabrika za proizvodnju mašina za građevinarstvo „METALIKA“ u Sopotu. Preduzeće „Konvoj trans d. O. O.“ iz Kragujevca je zaduženo za poslove transporta na relaciji Srbija – Švajcarska, dok je krajnje odredište preduzeće koje se bavi građevinskim poslovima, „Obrist Bau“ (Obrist gradnja) iz Valbaha na severu Švajcarske.
Sva ova preduzeća, izuzev preduzeća „Metalika“ su neposredno ili posredno učestvovala u jednom izvoznom poslu na pomenutoj relaciji. Reč je o transportu radnih zaštitnih odela, čiji je izvoz bio osiguran u Delta Dženerali Osiguranju. O ulozi svakog od ovih preduzeća, kao samog osiguravajućeg društva govorićemo u narednom tekstu.

 

 

 

DOGAĐAJI KOJI SU PRETHODILI POSTUPKU OSIGURANjA ROBE

Obrist Bau (slika 2.) je preduzeće koje svoju osnovnu delatnost, izvođenje građevinskih radova, obavlja u periodu između marta i decembra. Međutim, u slučaju produženja toplog prioda u danima decembra ili da je takav period nastupio pre početka marta, radovi se obavljaju u skladu sa vremenskim uslovima.
Sa druge strane, a s tim u vezi, posredničko preduzeće ATN Internešenal na godišnjem nivou potpisuje ugovor sa špediterskom kompanijom Konvoj Trans (slika 3.) za saradnju pri obavljanju poslova transporta građevinskog materijala, mašina i HTZ opreme za pomenuto švajcarsko preduzeće. Taj ugovor se takođe potpisuje za period mart – decembar, srazmerno potrebama izvršioca radova.
Upravo takav jedan period u kome su nastupili da kažemo topli dani, usledio je i početkom decembra 2010. Godine, kada je preduzeće Obrist Bau predalo zahtev posredničkoj kompaniji ATN Internešenal za isporuku zaštitnih radnih odela za potrebe njihovih radnika. Međutim, pošto je period za koji je posrednik imao zaključen ugovor sa špediterskom kompanijom istekao, on se našao u vrlo nezahvalnoj situaciji, jer je robu trebalo isporučiti u što kraćem roku.
Prvo kome se obratio za pomoć upravo je bila špediterska kompanija sa kojom sarađuje, dakle kompanija Konvoj trans, ali pošto je sav njihov vozni park u tom trenutku bio zauzet nekim drugim poslom, nije dobio traženu pomoć. Pokucao je na vrata i drugih špeditera, ali ni to nije rezultiralo konkretnim rezultatima. Roba koju je trebalo transportovati imala je takva svojstva da nije zahtevala prevelike kapacitete i transport se mogao obaviti i nekim manjim prevoznim sredstvom. Prevozno sredstvo koje je bilo deo voznog parka posredničkog preduzeća bilo je idealno rešenje za ostvarivnjanje ovog izvoznog posla, a pošto se na isporuku nije moglo čekati, odlučeno je da isporuku obave u sopstvenoj režiji, tačnije posao transporta je obavilo samo posredničko preduzeće, sopstvenim kombijem za prevoz tereta.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.