Odlomak

Железнички саобраћај је релативно нова грана саобраћаја, јер је почео снажније да се развија тек у другој половини 19-ог века. Заснива се на превозу употребом погонске енергије, по унапред изграђеним колосецима,шинским путевима. Развија се тек после проналаска парне машине у 19 –ом веку. Прва железничка пруга је била изграђена на релацији Ливерул- Манчестер 1829. Године, а код нас се изградила  нешто касније, у Војводини.  Као и друге врсте саобраћаја и железнички саобраћај има своје предности и мане.Предности се огледају у масовним облицима, константности у превозу током целе године,без обзира  на климатске промене , релативној брзини и релативно ниским транспортним трошковима.После Другог светског рата железничком саобраћају конкуришу друмски и речни транспорт робе услед чега долазе до изражаја сви недостаци ове гране саобраћаја.Они се огледају у немогућности остварења превоза робе од складишта пошиљаоца до складишта примаоца, а и у чињеници да је изградња железничких пруга релативно скупља од изградње савремених друмова и одржавања пловности река. Међународни железнички саобраћај се углавном организује и обавља у границама једног континента због чега не мозе конкурисати поморком саобраћају. Када је реч о одвијању железничког саобраћаја у оквиру једног континента главни недостатак је неусклађеност у погледу ширине железничких колосека.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese