Odlomak

Pored klasičnih bankarskih poslova (depozitnih i kreditnih), sve više se javljaju nove vrste finansijskih i nebankarskih poslova koje na direktan ili indirektan način obogaćuju i savremenu bankarsku praksu. To su sledeći poslovi:

 Finansijski lizing,
 Faktoring,
 Forfeting,
 Frašizing.

Imajući u vudu organizacionu, tehničku i stručnu osposobljenost bankarskih ustanova za obavljanje svih poslova u finansijskoj sferi, a ne samo za bavljenje kreditnim poslovima, banke se sve više angažuju i na komisionim i posredničkim poslovima, ili novim finansijskim poslovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese