Odlomak

Direktni marketing predstavlja jedan od načina ili oblika realizacijeintegralnog marketing komuniciranja. Jobber ga definiše kao realizaciju ciljeva privrednih subjekata i organizacija na način da se potrošačeve potrebe bolje zadovolje, čak i prevaziđu, više od konkurencije.
Direktni marketing je takav oblik marketinga koji se zasniva na informacijama o i od potrošača (individualnih i organizacija kao preduzeća) sistematizovanih u bazama podataka. Ove informacije predstavljaju bazu za tržišnu analizu, planiranje, realizaciju i kontrolu.
Suštinska razlika između ovako shvaćenog marketinga i klasičnog marketinga je u tome što direktni marketing stavlja akacenat na potrošača, a ne na proizvod. Na osnovu baze podataka direktni marketing se koncentriše na potrošača, a klasični na proizvod. Direktni marketing deluje u pravcu razmišljanja kojim načinima i odnosima se potrošač vezuje za privredni subjekat ili organizaciju, da li se obraća postojećim potrošačima ili potencijalnim novim.
Sledeća razlika, koja se navodi kao bitna između klasičnog i direktnog marketinga, jeste usmeravanje direktnog marketinga da dobije odgovor, odnosno reakciju potrošača, koja predstavlja uspostavljanje kontakta sa potrošačem obraćajući se poznatom potrošaču putem medija krojenom prema individui (one-to-one) ili direktno, izvostavljajući marketing kanale.
Suština savremenog direktnog marketinga nalazi se u obezbeđivanju informacija o konkretnom potrošaču, pribavljenom prilikom prve kupovine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari