Odlomak

UVOD:

Problematika berzanskog poslovanja i hartija od vrednosti predstavlja predmetizuzetnog interesovanja, kako naučne i obrazovne literature, tako i ostalih struktura društva. Zato, berza i hartija od vrednosti predstavljaju jednu od najinteresantnijih naučnih disciplina, koja sve više nalazi svoje mesto u nastavnim programima usmerenim ka obrazovanju stručnjaka različitih profla. Razlog leži svakako utome što berzansko poslovanje i hartija od vrednosti proučava jedno, do sada zanemarivano, ali veoma značajno područje koji se odnosi na nedovoljno poznavanjefnansijskih ulaganja u hartije od vrednosti, posredstvom berze i izvan nje. Suštinakoncepta poznavanje investicija i hartija od vrednosti je u integralnom pristupusvih konstruktivnih elemenata na berzanskom tržištu.Ova integracija treba da doprinese sniženju troškova poslovanja, uz stalan i ravnomeran tok robe uz odgovarajuću standardizaciju, kako na nivou kompanije,preduzeća, tako i međunarodne razmene robe. Prihvatanjem koncepta neodvojivosti berzanskog poslovanja od hartija od vrednosti, omogućuje se, uz ostale prednosti, postizanje ciljeva i smanjenje rizika u poslovanju berzi.Velike brokerske kuće shvataju svoj veliki trenutak i nude svoje usluge, rasteinteresovanje za poslove brokera hartija od vrednosti. Ovlašćeni brokeri, izvršiociinvesticionih kupoprodajnih ugovora sve više imaju posla, to znači da nastupa sasvim novo vreme. Sada je prihvaćena neminovnost promena, prelazi se na moderniji način poslovanja na berzanskom tržištu uz upotrebu kompjuterske tehnike.Elektronsko kotiranje na berzi se obavlja uz upotrebu kompjutera, a prednostiovakvog načina trgovanja se sastoji u tome što se elektronskim putem posao registruje i nije potrebno fizičko prisustvo lica i robe koja učestvuju u trgovini. Učesnici berzanske trgovine hartijama od vrednosti i roba, mogu da se nalaze bilo gdeu svetu, trajanje trgovine je vremenski produženo, a berzanski troškovi su znatnoniži.
 

 

 

SEKUNDARNO FINANSIJSKO TRŽIŠTE

Finansijskih tržišta je podela na primarna i sekundarna tržišta. Primarno tržište je finansijsko tržište na kom preduzeća ili državne jedinice kojima nedostaju novčana sredstva, ta ista posuđuju od prvih kupaca prodajom nove emisije hartija od vrednosti poput obveznica ili akcija. Sekundarno tržište je finansijsko tržište na kom se preprodaju prethodno izdate hartije od vrednosti. Za razlikuod primarnih tržišta gde je glavni posrednik u trgovini efektima investiciona banka, na sekundarnom tržištu kupoprodajni posrednici su brokeri i dileri. Brokeri deluju u ime ulagača i spajaju kupce sa prodavcima. Dileri povezuju kupce i prodavce kupujući i prodajući finansijske instrumente po unapred određenim (kotiranim) cenama. Postoje 2 glavna dela sekundarnih tržišta efekata i to: berze i tržište “preko šaltera”.

 

 

 

 
BERZE

Berza je prostor na kome se trguje dugoročnim fnansijskim instrumentima i u vlasništvu je države ili učesnika u berzanskoj trgovini. Ona je veoma organizovanainstitucija sa specifčnim načinom rada i delovanja. Berza je institucija sa javnimovlašćenjima, što znači da donosi obavezujuća pravila berzanske trgovine za učesnike i da vrši kontrolu njihovog ispunjavanja.Prve berze bavile su se nekom vrstom prometa dokumenata, izdatim na osnovurobe, uz pismenu obavezu o budućoj naplati u robi ili novcu, koja je promenila vlasnika pre roka dospeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese