Odlomak

Fitopatologija je nauka o biljnim bolestima (od grčkih riječi: fiton-biljka, patos-bolest i logos-nauka). Šumarksa fitopatologija izučava uzročnike biljnih bolesti šumskih vrsta drveća.

U svom maturskom radu sam obradila pojam i uzroke pojave biljnih bolesti, te dijagnozu bolesti šumskog drveća uz isticanje glavnih grupa simptoma biljnih bolesti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari