Odlomak

Devizno tržište je mjesto na kome se susreću ponuda i tražnja,odnosno vrši kupoprodaja stranih valuta. Ono nije fizički ni prostorno ograničeno nego postoji svuda gdje se vrši razmjena valuta. Osnovna svrha deviznog tržišta jeomogućavanje i olakšavanje međunarodne trgovine imeđunarodnog kretanja kapitala. Danas se za sva međunarodna finansijska tržišta može reći da su i devizna tržišta. Devizno tržište predstavlja uređen skup odnosa na kome se putem organizovanog finansijskog sistema sučeljavaju ponude i tražnje deviznih sredstava. Na taj način dolazi do formiranja deviznih kurseva, kao cijene deviznih sredstava, na osnovu kojih se obavlja kupovina odnosno prodaja stranih sredstava plaćanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari