Odlomak

Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja istražuje uzroke, oblike i posledice ponašanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja jeste da definiše ponašanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u meri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da se poboljšaju performanse organizacije i poveća zadovoljstvo njenih članova. Težina i lepota bavljenja organizacionim ponašanjem je u tome što ponašanje ljudi nije uvek moguće u potpunosti razumeti , ni predvideti, a posebno kontrolisati.
Svaki menadžer zna da, ukoliko želi da bude uspešan, mora zavladati umećem vođenja organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari