Odlomak

Brojne su i različite životne i druge okolnosti koje mogu da dovedu do toga da je detetu ili deci uskraćena mogućnost da odrastaju uz svoje biološke roditelje ili druge srodnike, te je neophodno da se država sa svojim institucijama, ustanovama i profesionalcima uključi u proces zbrinjavanja dece koja su pogođena ovakvim životnim situacijama. Često se kao adekvatan korak u ovakvim situacijama kada je potrebno pružiti brigu deci i omogućiti njihov optimalni rast i razvoj prepoznaje upravo smeštaj dece u hraniteljstvo.
Hraniteljstvo danas predstavlja jedan od najadekvatnijih načina da se detetu u pojedinim kriznim situacijama obezbedi adekvatno porodično okruženje u kome će se razvijati, obrazovati, rasti, postati samostalno i razviti svoje potencijale na način koji je najsličniji adekvatnom odrastanju u biološkoj porodici. Jasno je da je smeštaj dece u hraniteljstvo proces koji je kompleksan, usled osetljivosti lica koja su u njegovom fokusu, te da kao takav zahteva međusobnu saradnju većeg broja različitih institucija i lica koja rade u okviru njih na različitim radnim mestima. Generalno gledano, hraniteljstvo se bazira na osnovnom dečijem pravu koje se odnosi na pravo deteta da odrasta u brižnoj, stabilnoj i podsticajnoj sredini, koja je sastavni deo Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta (Freeman, 2018).
Poslednjih nekoliko godina izmenjen je način tretiranja i odnosa prema hraniteljstvu u našoj zemlji, pri čemu je sprovedena reforma sistema socijalne zaštite dece koja se primarno odnosila na deinstitucionalizaciju, odnosno smanjenje broja korisnika na smeštaju u ustanovama (Pejaković i Zajić, 2014). Dete se u hraniteljsku porodicu smešta da bi mu se obezbedilo adekvatno porodično okruženje u kome će rasti, razvijati se, vaspitavati, obrazovati, osposobljavati za samostalan život prateći svoje potencijale, odnosno u kome će imati iste šanse kao i deca koja odrastaju sa svojim roditeljima.
Iako smeštaj u hraniteljsku porodicu ima za cilj pružanje pomoći i podrške detetu u njegovom odrastanju, svedoci smo toga da deca i u hraniteljskim porodicama bivaju suočena sa različitim teškoćama, među kojima je i nasilje nad decom. Nasilje nad decom, koje ima različite pojavne oblike, od fizičkog nasilja, psihičkog, seksualnog, a sve ovo se može posmatrati i kroz širi kontekst zlostavljanja i zanemarivanja dece jeste problem koji zahteva najsnažniju osudu i najozbiljnije preventivne mere. Zaštita dece i omladine uopšte, a posebno zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, predstavlja veoma aktuelan problem u celom svetu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari