Odlomak

1. Određenje predmeta sociologije
Predmet sociologije odnosno njenog proucavanja jeste ljudsko drustvo kao cjelina, sa mnogostrukim pojavama i odnosima. Predmet socioloskog interesovanja su drustvene pojave, drustveni odnosi, procesi, drustveno djelovanje kao i drustveni oblici grupisanja, organizovanja i institucionalnosti.

2. Cilj sociologije kao nauke
U kratko cilj sociologije bi bio nudjenje i dolazenje do SAMO objektivnih saznanja o drustvu.

3. Svrha sociologije-praktični ciljevi
Prakticni ciljevi sociologije su razni, npr. po Veberu prakticni ciljevi sociologije su da spozna drustvo na osnovu unutrasnjih samoposmatranja, oslobodjenih od uticaja proslosti. Dok, npr. po Kontu cilj sociologije je da drustvo izbjegne krize, lomove i zablude na osnovu spoznaje o sebi.

4. Osnovni elementi nauke
Osnovna tri elementa svake nauke su PREDMET, METOD i CILJ.

5. Sociološke discipline
Najvaznije socioloske discipline su: sociologija rada, sociologija kulture i umjetnosti, sociologija porodice, sociologija religije, sociologija politike, sociologija prava, sociologija naselja, socijalna patologija odnosno sociologija devijantnog ponasanja

6. Predmet i određenje sociologije rada
Sociologija rada je jedna od najstarijih socioloskih disciplina a njen predmet su: oblast rada i radnih odnosa, motivacija radnika, uslovi radne sredine, konflikti u oblasti rada itd.

7. Odnos sociologije i istorije
Obje nauke proucavaju drustvo u cjelini, medjutim
1. Istorija izucava proslost dok sociologija savremenost
2. Istorija pristupa proucavanju hronoloski dok sociologija teorijski-sinteticki
3. Istorija se bavi sto potpunijim opisivanjem dogadjaja a sociologija otkrivanjem opstih i zajednickih svojstava.

8. Odnos sociologije i ekonomije
Ekonomija proucava ekonomske zakonitosti u sirem smislu u drustvu a njena povezonost sa sociologijom se ogleda u tome sto sociologiju interesuju one kategorije koje proucava i ekonomija, kao sto su rad, roba, trziste, svojina i svojinski odnosi.

9. Pojam i određenje metoda
Metod je put ili nacin na koji nauka dolazi do naucnog saznanja. Npr. neke od metoda su anketa, intervju, eksperiment, analiza sadrzaja itd.

10. Karakteristike sociološkog metoda
Osnovne karakteristike socioloskog metoda su:
1. Metod direktno zavisi od predmeta (npr. od vremena i prostora u kojem se proucavana pojava desava)
2. Metod sociologije nije originalan vec je preuzet iz drugih nauka i prilagodjen njenom predmetu.
3. Metod je opsti, generalizujuci.
4. Metod sociologije je istorijski jer se drustvene pojave posmatraju kroz njihov razvoj.
11. Tehnike istraživanja u sociologiji
Tehnike istrazivanja u sociologiji mozemo podijelit na:
1. Metode pomocu kojih se dolazi do naucnih cinjenica a to su: test, sociometrijski test, anketa, intervju, upitnik itd.
2. Metode koje sluze za sredjivanje, uporedjivanje i uopstavanje prikupljenog cinjenicnog materijala a to su: komparativna metoda, istorijsko komparativna, statisticko komparativna, etnografska itd.

12. Posmatranje
Posmatranje je prikupljanje podataka o pojavama putem njihovog neposrednog culnog opazanja. Posmatranje moze biti neposredno (cula) i posredno (anketa, intervju, uz pomoc dokumenata itd.).
Posmatranje takodje moze biti nekontrolisano (posmatrac je svijedok nekog desavanja i takvo posmatranje nije provjereno od strane drugih posmatraca) i kontrolisano odnosno naucno posmatranje.

13. Anketa
Anketa predstavlja naucni razgovor putem pisanog upitnika. Anketom se moze doci do onog skrivenog, specificnog za veliki broj drustvenih pojava. Pitanja u samoj anketi mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari