Odlomak

Softversko inženjerstvo predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera, primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Definiše se i kao razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari