Odlomak

Troškovi osnovnog sredstva obuhvataju sve one troškove koji su vezani za mašinu kao imovinu, bez obzira na uslove rada. Ti troškovi ne zavise o vremenu i obavezni su bez obzira da li se mašina nalazi u radu ili ne. U ovu grupu troškova spadaju i troškovi koji su vezani za određeno mesto rada, gradilište, a obuhvataju transport, odnosno dopremu mašine, postavljanje, puštanje u pogon i otpremu mašine u bazu.

Razlika izmedju troškova, rashoda i izdataka:

•Izdaci, posmatrani u užem smislu, obuhvataju sva gotovinska i bezgotovinska
plaćanja, odnosno izlaze novčanih sredstava iz preduzeća.
•Troškovi se definišu kao novčani izraz trošenja dobara i usluga, sa ciljem stvaranja određenih učinaka – proizvoda i usluga.
•Rashodi obuhvataju sve odlive vrednosti koje se odnose na obračunski period za koji se utvrđuje rezultat: smanjenje odgovarajućih računa aktive ili povećanje obaveza.

Troškovi i rashodi se mogu podeliti na sledeće:
– Troškovi amortizacije
– Troškovi materijala
– Troškovi zaliha
– Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga
– Finansiski rashodi
– Neposlovni i vanredni rashodi
– Nabavna vrednost prodate robe
– Troškovi prodatih proizvoda i usluga
– Troškovi uprave i prodaje.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari