Odlomak

U aktuelnim privrednim uslovima posebno intenzivne promene dešavaju se na planu sadržaja i načina funkcionisanja kapitalom i informacijama bogate trgovine. Promene su takve da se danas sve više, s pravom, govori o svojevrsnoj maloprodajnoj revoluciji.Prevazilazeći probleme izoštrenijih zahteva za maksimiranjem profita, sve oštrije borbe za povoljnu tržišnu poziciju u kanalima prometa i sve naglašenije potrebe stvaranja unikatnog paketa ponude, sa jedne strane, i koristeći razvijeniji trgovinski menadžment i veći nivo dostignute integracije u kanalima marketinga, s druge strane, trgovina je, prihvatanjem i afirmacijom koncepta menadžmenta kategorije proizvoda, počela da daje dominantan doprinos harmonizaciji odnosa u kanalima marketinga. Dolazi do svojevrsne supstitucije upravljanja “raširenim” brendovima sa potrošački viđenom i vođenom integrisanom kategorijom proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Međunarodni marketing Prof.Sanja Mitić
  • Školska godina: Prof.Sanja Mitić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Požarevac,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije u Požarevcu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari