Odlomak

Specijalna edukacija i rehabilitacija (defektologija) proučava uzroke i zakonitosti nastanka invaliditeta ili ometenosti u razvoju, kao i promene koje se javljaju u telesnoj, psihičkoj i socijalnoj sferi života osobe sa invaliditetom ili sa razvojnim poremećajem. Ona istražuje i odabira metode prevencije, rehabilitacije, socijalne integracije, vaspitanja i obrazovanja osoba sa hendikepom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 36 stranica
  • Specijalna pedagogija prof. Zagorka Markov
  • Školska godina: prof. Zagorka Markov
  • Skripte, Pedagogija
  • Srbija,  Kikinda,  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi  

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari