Odlomak

UVOD

Spoljašnje memorije predstavljaju uređaje i medijume za skladištenje podataka u PC. Omogućavaju čuvanje (uključujući back up) i prenos velike količine podataka i u vreme kada je PC isključen.

Najraspostranjniji uređaji za skladištenje podataka su:

  • hard disk
  • optički uređaji za za skladištenje podataka (CD i DVD-ROM)
  • USB flash disk

Najbitnije karakteristike ovih uređaja su:

  • kapacitet
  • brzina upisa i čitanja podataka
  • trajnost čuvanja podataka.

 

 

 

 

 

 

 HARD DISK

Hard disk –HDD (Hard Disk Drive) predstavlja jednu od najvažnijih komponenata u računaru koja je (osim procesora) u poslednjih 20-tak godina najviše napredovala, kakao u smislu tehnologije izrade, tako i u pogledu kapaciteta, performansi , pouzdanosti i cene.

Prvi komercijalno dostupan hard disk napravio je IBM 1956. godine. Disk je imao kapacitet od 5 MB i sastajao se od 50 ploča i prečnika od 24 inča. Gustina zapisa podataka bila je oko 2000 bita po kvadratnom inču, a brzina prenosa podataka tada impresivnih 8800 B/s.

Prvi hard diskovi su bili glomazni i teški za proizvodnju. Imali su glave za čitanje i upis koje su bile u fizičkom kontaktu sa površinom diska, da bi elektronski sklop mogao bolje da očita magnetno polje sa površine diska. Zbog ovoga , glave su se brzo trošile, i uz to grebale površinu diska , što je ugrozavalo sigurnost podataka na disku.

Do nastanka modernih hard diskova dovelo je otkriće IBM-ovih inženjera, 50-tih godina prošlog veka, koje je omogućilo da glave lebde iznad površine diska i pristupaju podacima dok oni prolaze ispod njih.

 

 

 

KONSTRUKCIJA HARD DISKA

Hard disk se sastoji od kružnih ravnih ploča (diskova) koje su sa obe strane presvučeni specijalnim materijalom koji ima mogućnost skladištenja informacija u magnetnoj formi.
Ploče imaju otvor u centru i prčvršćene su na valjkasti nosač (spindle). Pokreću se pomoću specijalnog motora i rotiraju velikom brzinom.
Za upis i čitanje podataka sa diska koriste se specijalni elektromagnetni uređaji koji se zovu glave (heads). Glave se nalaze na nosaču kojim se pozicioniraju iznad površine diska.Uređaj nazvan aktuator postavlja nosač zajedno sa glavama na određenu poziciju u odnosu na površinu diska.

Hard disk mora biti izrađen sa velikom preciznošću da bi mogao da obavlja svoju funkciju. Unutrašnjost hard diska je izolovan od sveta spolja, kako bi se sprečila da prašina dospe na površinu ploča, jer bi to moglo dovesti do trajnog oštećenja glava ili površine diska.

 

 

 

 

PERFORMANSE HARD DISKA

Performanse hard diska su jedan od faktora koje najviše utiču na ukupne performanse PC sistema. U pogledu protoka podataka hard disk predstavlja jedno od uskih grla, tako da se povećanje njegove brzine uvek primećuje u svakodnevnom radu ( brže učitavanje OS i korisničkih programa).

Brzina hard diska , osim od primenjenog fajl sistema, zavisi od više parametara:

1. vremena pristupa podacima na ploči diska
2. interne i eksterne brzine prenosa podataka
3. brzine rotacije ploča
4. primenjenog interfejsa
5. gustine zapisa podataka
6. dimenzija ploča

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari