studenti
Mesto za uspešne studente

Dijagnostika treniranosti judista

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Odgovarajuća adaptacija sportaševa organizma u procesu sportskog treninga ostvariti će se jedino ako odgovarajuće genetski determinirane morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike pojedinog sportaša prati i odgovarajući trenažni plan i program. Svaki trenažni sustav zahtijeva precizno doziranje, distribuciju i odnos trenažnog opterećenja i rasterećenja odnosno individualno definirane intenzitete i volumene intervala rada i oporavka. Kako bi trenažni sustav izazvao odgovarajuće adaptacijske mehanizme i razvoj energetskih kapaciteta u svakoj etapi trenažnog plana i programa, potrebno je poznavati razinu njegove treniranosti i sve relevantne parametre potrebne za precizno planiranje i programiranje treninga, kontrolu intenziteta i volumena treninga te praćenje utjecaja trenažnog sustava na adaptaciju i razvoj aerobnog i anaerobnog energetskog kapaciteta. Dakle, očigledno je da je za postizanje optimalnog stanja treniranosti potrebno pratiti i primjenjivati dostignuća suvremene sportske znanosti a time i specifičnu individualnu dijagnostiku treniranosti sportaša.
Dijagnoza nam daje detaljan uvid i detaljan prikaz statusa obuke:
– U poređenju sa prethodnom situacijom
– u odnosu na tim
– u odnosu na prosek
– u odnosu na modalnu vrednost
Test se sprovodi:
– na početku
– u sredini
– na kraju pripremnog perioda,
– u sredini i na kraju perioda takmičenja.

1.Morfološka dijagnostika u judou

Antropometrija se zasniva na mjerenjima ljudskog tijela kao cjeline ili njegovih pojedinačnih dijelova, a sprovodi se u svijetu metodom Međunarodnog biološkog programa (IBP) kroz 39 antropometrijskih mjera i obuhvata kompletan morfološki status čoveka, koji je u suštini četvorodimenzionalan.

Razlike u mofoloskim karakteriskikama oba spola judista izazivaju diverziifkaciju u odnosu na istu vrstu treninga. Istrazivanja ukazuju da intezivniji treninzi i takmicenja neznatno smanjuju razliku u sposobnostima izmedju muskarca i zena. Somatotipizacija judista pokazuje dominaciju ednorfne i mezomorfne komponente sa snizenim vrijednostima ektomorfne komponente,koja je bila gotovo jednaka kod judista oba spola. Pri tom ,u laksim kategorijama preovladavala je mezomorfna komponenta ,dok su u vecim tezinskim kategorijama zapazene povecane vrijednosti endomorfnog modela tjelesne građe. Takođe, pretpostavlja se da ljudi sa pretezno endomezomorfnom građom postizu bolje rezultate u testovima snage. Neke studije ukazuju da razliciti somatotipovi pruzaju potpuniju informaciju kada se radi o razlikama izmedju judista oba spola.
Do korisnih podataka o tjelesnoj kompoziciji mozemo doci pomocu bioelektricne impendance tako sto cemo izmjeriti vrijednosti tjelesne masti,tjelesne tecnosti , kolicine misica i bazalnog metabolizma. Ovi podaci imaju izuzetan znacaj u procjeni mogucnosti redukovanja tjelesne mase u judou.

2.Motorička (funkcionalna) dijagnostika u judou

Kvalitet takmicarskog nastupa u judou zavisi,pored ostalg,i od visiokog nivoa treniranosti. Visok nivo aerobne i anaerobne sposobnosti kao i visoke vrijednosti parametara snage neophodni su u postizanju kvalitetnog nastupa. Stoga je pozeljno redovnim dijagnostifikovanjem ovih parametara dobijaju se podaci koji se koriste i u programiranju optercenja. Ipak, s obzirom na specificnu takmicarsku aktivnost u judou , postavlja se pitanje odabira test-procedura u cilju dobijanja validnih informacija. Osnovni razlog izgleda da je potrebno traziti u relativnoj nekorespodentnosti izmjedju aplikovanih test-procedura i takmicarske strukture judoa, s obzirom da postoje istrazivanja koja ukazuju na znacaj slicnosti testa sa strukturom takmicarske aktivnosti. Tako, rezultati nekih istrazivanja ukazuju na potrebu da je pri testiranju aerobnih sposobnosti trkaca najbolje koristiti progresiju optercenja koja je sto slicnija onoj koja se primjenjuje na treningu.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.