Odlomak

VILjUŠKARI

Viljuškar (takođe se zove lift kamion, viljuška kamion, viljuškar, ili šlep – motor) je elektronsko industrijski kamion koji se koristi za podizanje i transport materijala. Moderan viljuškar je razvijen 1960 – ih od strane različitih kompanija, nakon čega je postao nezamenljivi deo opreme u proizvodnim pogonima, lukama, skladištima.. Služe za transport većih komadnih tereta, manjih komadnih tereta na paletama i rasutog tereta u sanducima ili korpama.

 

 

 

STABILNOST VILjUŠKARA

Stabilnost viljuškara predstavlja meru rezistencije na prevrtanje. Ona zavisi od rasporeda statičkih i dinamičkih sila koje deluju na viljuškar, odnosno sopstvene težine viljuškara, raspodele težina, rastojanja između točkova, razmaka osovina, načina vešanja točokva, deformacije, obloge točkova, tj. Pneumatika, elastične deformacije rama za dizanje kao i od ubrzanja pri podizanju i pri vožnji. Za proveru stabilnosti kod viljuškara koristi se skup računskih i eksperimentalnih metoda koje se zasnivaju na kompromisu zahteva koje nameće sigurnosti pri radu i racionalan nivo sopstvene sigurnosti viljuškara. Stabilnost viljuškara predstavlja meru otpornosti viljuškara na prevrtanje koja zavisi od niza uticaja: statičke i dinamičke sile koje deluju na sredstvo, sopstvena težina, geometrijske karakteristike, ubrzanje, usporenje.
S obzirom na prethodnu činjenicu viljuškar nije apsolutno stabilan, što ukazuje na potrebu poštovanja određenih ograničenja od strane vozača. Ograničenja se posebno odnose na kretanje sa podignutm teretom, koje je dozvoljeno samo pod određenim uslovima. Jedna oblast od posebnog značaja je na rampama, kao i na neravnom terenu. Nikada se sa podignutim viljuškama i teretom na njima ne prelazi preko rampe. Takođe se centar gravitacije pomera napred kada nosi teret. Dakle, kada je viljuškar prazan, viljuške će ukazati nizbrdo. Kada ima tereta na viljuškama, viljuške bi ukazivale na vrhu rampe.
Prilikom rada, stabilnost se najbolje održava držeći opterećenja nisko do temelja, i putujući sa oprezom pri skretanju, zaustavljanju i pokretanju. Obaranje predstavlja najveću opasnost za viljuškar i operatere na radnom mestu. Vožnja sa podignutim viljuškama, skretanje prebrzo, upečatljivo niska vrata ili greda, vožnja preko uspona i nejednak teren su glavni uzroci prevrtanja viljuškara. Da bi bili efikasni viljuškari moraju biti okretni. Da bi se postigla upravljivost, viljuškari su dizajnirani da budu kompaktni, čineći ih manje stabilnnijim od ostalih vozila. Viljuškari imaju niz ograničenja, od maksimalne težine opterećenja do brzine. Poslodavci treba da obezbede uslove za viljuškar koji odgovaraju radnom mestu i zadacima koje viljuškar obavlja.

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari