Odlomak

1.UVOD

Proces rešavanja statističkih problema se odvija kroz sledeće korake:

 •     započinje njegovom indetifikacijom
 •     nastavlja se prikupljanjem podataka
 •     izrada statističkih tabela i grafikona

Cilj ovog rada je da se statističke metode i postupci objasne kroz primenu na konkretnim primerima, kako bi se lakse shvatila statistička metodologija , polazeći od činjenice da procedura statističkog zaključivanja obuhvata:

 •     formiranje uzoraka
 •     izračunavanje parametara formiranog uzorka
 •     izračunavanje standardne greške
 •     odredjivanje vrednosti
 •     testiranje hipoteze

 

 
1.1    Statistički sistem

Začeci sistematskog rada na medjunarodnom statističkom sistemu vezani su za nastavak i delovanje lige naroda.Liga naroda je stvorla uslove za izgradnju medjunarodnog statističkog sistema.
Konstituisanjem Organizacije ujedinjenih nacija počinje intezivan rad na izgradnji i dogradnji statističkog sistema UN.
Paralelno sa statističkim sistemom UN u svetu postoji jos nekoliko medjunarodnih statističkih sistema, koji svoju funkciju obavljeju u okviru medjunarodnih organizacija ali svi su ono povezani sa statističkim sistemom UN.

Statistički sistem Srbije predstavlja ,kako po sadržaju tako i po kontigentu podataka i informacija koje obezbedjuje, dominantni deo sistema informisanja.Njegov zadatak je da obezbedi, shodno društvenim potrebama  ,statističke podatke i informacije iz društvenog privrednog života.

Postoje tri osnovne oblasti statističkog sistema i to:

 •     Privredna statistika(ona obuhvata sve materijalne činioce proizvodnje i prometa)
 •     Društvena statistika(ona obuhvata stanovništvo ,obrazovanje,zdravstvo,kulturu…)
 •     Bilansna statistika(obuhvata ekonomska zbivanja u privredi)

 

 

 
2. STATISTIKA

2.1 Pojam statstike

Reč statistika potiče od latinske reci status ili stanje i italijanske reči stato ili država. Reč statistika je prvi put upotrebljena u 18.veku u radovima Gottfrida Achenwala iz Getingena, jednog od predstavnika Nemačke deskriptivne škole.

Statistika obuhvata:

 •     statistiku u užem smislu (deskriptivnu statistiku)
 •     statističku analizu i
 •     statističku teoriju

Jedna od brojnih definicija je: statistika je grana primenjene matematike, čiji principi proisticu iz računa verovatnoće.
Za druge – to je drustvena nauka koja upoređuje činjenice izražene u brojevima i izvodi opšte zaključke, utvrđuje uzroke i posledice.

DEFINICIJA U ŠIREM SMISLU: Pojam statistika obuhvata statističku teoriju i metodologiju, kao i statistička istraživanja masovnih varijabilnih pojava. Statistička teorija daje osnove statističkoj metodologiji kao naučnoj proceduri kvantitativnog istraživanja masovnih pojava. Parcijalna statistčika istraživanja su sva pojedinačna istraživanja masovnih pojava. ali po pravilima koja postavlja statistička metodologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari