Odlomak

 

U uslovima kada je kompleksnost poslovanja sve veća i sa tendencijom njenog daljeg porasta, potrebno je pronaći takve pristupe poslovanju koji će na adekvatan način odgovoriti novonastalim promenama. Oni bi trebalo da se na relativno jednostavan način implementiraju u postojeće poslovanje i da istovremeno obezbede dobre rezultate u budućem periodu. Povećana kompleksnost poslovanja javlja se kao posledica: globalizacije, povećane konkurencije, brzog tehnološkog razvoja, stalnih tržišnih promena, geografskih i demografskih promena, bržeg razvoja proizvoda, smanjenja životnog ciklusa proizvoda, povećanja broja informacija, višeg nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, strožijih ekoloških uslova, itd.
Nisu nepoznati, niti su izuzetak slučajevi u kojima kompanije, ne shvatajući i ne uvažavajući značaj kretanja u okruženju koja na direktan i indirektan način utiču na njeno poslovanje, ulaze u zonu usporavanja stope rasta sa potpuno neizvesnim prognozama za budući period. Usporavanje stope rasta najsnažniji je signal koji upućuje na nužnost i hitnost preduzimanja aktivnosti koje su u stanju da pokrenu privredni subjekat u pravom smeru.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Osnovi menadžmenta prof. Dejan Đurić
  • Školska godina: prof. Dejan Đurić
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese