Odlomak

Svako preduzeće svojim aktivnostima nastoji da ostvari ciljeve različitih interesnih grupa.Površan uvid vodi ka zaključku da su ciljevi interesnih grupa konfliktni. U pitanju su sledeće klackalice: likvidnost vs. investicije, visoki profiti vs. velike plate, dominacija kredita vs. dominacija sopstvenih izvora, trenutni uspeh vs. dugoročna perspektiva, zadovoljni vlasnici vs. zadovoljna država. Umetnost menadžmenta je da se iz situacije u kojoj da bi jedna interesna grupa dobila druga treba da izgubi ilitzv.“igre sa nultom sumom” pređeu situaciju u kojojobe strane dobijaju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari